ปี 66 พบแรงงานไทยเครียดจัด สูงอันดับ 1 – สสส. เสนอโปรแกรม MIO แก้ไขปัญหาสุขภาพจิต มุ่งดูแลสุขภาวะอย่างจริงจังทุกมิติ

“สุขภาพที่ดี ไม่ใช่เพียงแค่สุขภาพกายเท่านั้น แต่สุขภาพจ … อ่านเพิ่มเติม ปี 66 พบแรงงานไทยเครียดจัด สูงอันดับ 1 – สสส. เสนอโปรแกรม MIO แก้ไขปัญหาสุขภาพจิต มุ่งดูแลสุขภาวะอย่างจริงจังทุกมิติ