สวัสดี SDGs (2) – ว่าด้วยเป้าหมาย (Goals) 17 เป้าของ SDGs

สำหรับ บทที่ 2 นี้เราจะมาคุยกันเรื่องรายละเอียดของเป้าหมาย (Goals) ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) กันครับ ตอนแรกกะว่าจะอธิบายเรื่องเป้าประสงค์ ... (เพิ่มเติม)

สวัสดี SDGs (1) – ข้อมูลพื้นฐาน

ในช่วงสองถึงสามเดือนที่ผ่านมานี้ โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับการติดต่อจากองค... (เพิ่มเติม)