Tenspoon – โมเดลธุรกิจนักศึกษาอาสาสมัคร เพื่อขจัดความหิวโหยในมหาวิทยาลัย

จากรูปแบบการทำงานอาสาสมัครที่เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษาภาคบังคับในประเทศเกาหลี ได้ถูกปรับพัฒนาให้เป็นธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบใหม่ ที่สร้างแรงจูงใจในการทำงานอาสาเพื่อประโยชน์ต่อ... (เพิ่มเติม)

ออฟฟิศสวย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Creating the Workplace of the Future Through Biophilic Design ที่มา : sustainablebrands.com การออกแบบอาคาร สถานที่ หรือที่ทำงาน มีผลต่อศักยภาพมนุษย์หรือคนทำงานเสมอ Biophilic desi... (เพิ่มเติม)

ตลาดสุขใจ-ออร์แกนิคไทยๆ เกษตรกรอิ่มใจ คนไทยสุขภาพดี

เจี๊ยบอ้อม พาเที่ยวตลาดสุขใจ - YouTube กว่า 6 ปีแล้วแห่งตลาดสุขใจ ที่ยืนหยัดอยู่อย่างมั่นคง ด้วยแนวคิด พืชผักอินทรีย์ สดจากไร่ เก็บใหม่จากสวน ราคาไม่แพง ขายตรงจากเกษตรกร ก็กลายที่เ... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 4 จาก 4 บทความ