SDG Updates | SDG 16 กับการบังคับให้สูญหายในบริบทประเทศไทย

พิมพ์นารา อินต๊ะประเสิรฐ การบังคับให้สูญหาย หรือที่เรียกกันว่า “การอุ้มหาย” คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนำตัวประชาชนไปคุมขังโดยไม่ให้ญาติพี่น้องหรือครอบครัวทราบถึงชะตากรรมขอ... (เพิ่มเติม)

รายงานวิจัยสำรวจสถานะฯ เป้าหมายที่ 16

จิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล และ นณริฏ พิศลยบุตร จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดทำรายงานวิจัย โครงการ “การสำรวจสถานะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทาง... (เพิ่มเติม)

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ต่อ เด็กและเยาวชนไทย

หลาย ๆ คนมักจะคิดว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ SDGs นั้นเป็นเรื่องไกลตัวและเป็นเรื่องที่ยากต่อการเข้า แต่จริงๆแล้ว SDGs นั้นถูกออกแบบมาให้เข้ากับทุกคน หลายเป้าหมาย (Goals) และ เป้า... (เพิ่มเติม)

‘ยุติสงคราม’กบฎฟาร์ก-โคลัมเบีย

ภาพข่าว: ผู้นำฝ่ายค้าน Álvaro Uribe ได้เข้าพบประธานาธิบดี Juan Manuel Santos เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อทบทวนการทำสัญญาสงบศึก. ช่างภาพ: Luis Eduardo Noriega A/EPA ที่มา: theguard... (เพิ่มเติม)