SDG Insights | สถานะประเทศไทยจาก SDG Index: 4 ปีผ่านไป อะไรดีขึ้นหรือแย่ลงบ้าง ?

โดย ชล บุนนาค นับจากปีที่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เริ่มดำเนินการในปี 2016 นี่ก็เข้าปีที่ 5 ของ SDGs แล้ว เหลือเวลาอีกประมาณ 10 ปีที่เราจ... (เพิ่มเติม)

Voluntary National Review ของประเทศไทย ประจำปี 2018 (English)

กระทรวงการต่างประเทศได้มีการเผยแพร่รายงานทบทวนระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Review) ในการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติจริงในประเทศไทย ประจำปี 2018 ในเว็บไซต์ของก... (เพิ่มเติม)

ผู้พิการในประเทศไทย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืน – กับคุณเจนจิรา บุญสมบัติ

เรื่องและภาพ ดร. ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี, นิภัทรา นาคสิงห์ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) หรือที่รู้จักกันดีภายใต้ชื่อย่อ “SDGs” ประกอบไปด้วย 17 เป้าห... (เพิ่มเติม)

SDGs กับมุมมองการพัฒนาที่ยั่งยืนของคณะครูจังหวัดอุดรธานี (และสกลนคร)

โดย ดร. ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี | SDG Move เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ตัวแทนทีม SDG Move ประกอบด้วย อาจารย์ชล บุนนาค, อาจารย์อรรถเศรษฐ์ จริยธรรมานุกูล, ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี แล... (เพิ่มเติม)

ตัวแทน SDG Move เข้าร่วมประชุม HLPF 2017 on Sustainable Development ที่เมือง นิวยอร์ค

In English: www.sdgmoveinenglish.wordpress.com/hlpf/ SDG MOVE โดย อ.ชล บุนนาค หัวหน้าโครงการฯ ได้เข้าร่วมการประชุม High-Level Political Forum on Sustainable Development in 2017 ... (เพิ่มเติม)

นักวิจัยทีม SDGMove ลงพื้นที่ ด่านซ้าย จังหวัดเลย

วันที่ 13-14 เดือนมิถนายน 2560 ทีมนักวิจัยจาก SDGMove สามคน ลงพื้นที่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 3848... (เพิ่มเติม)

คนดังไทย ร่วมกับ UNDP เปิดตัวแคมเปญ #isupportSDGs สนับสนุนการพัฒนาไทยให้ยั่งยืน

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เปิดตัวแคมเปญ #isupportSDGs เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิ.ย.) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึง 17 เป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่รู... (เพิ่มเติม)