ชาวบ้านกังวลว่าการขยายตัวของพื้นที่อุตสาหกรรม EEC อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในการจัดสรรน้ำ

แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่เร่งการพัฒนาในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยสามจังหวัด ได้แก่ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา อาจทำให้เกิดความตึงเครียดในการจัดสรรน้ำในพ... (เพิ่มเติม)

เขื่อนมาริน่าแห่งสิงคโปร์-จัดการน้ำสะอาดอยู่หมัด

ที่มา: citiscope.org (How Singapore’s Marina Barrage keeps fresh water in and the sea out) "เขื่อนมารีน่า (Marina Barrage)" สถานที่เก็บน้ำสะอาดขนาดใหญ่ของชาวเมืองสิงคโปร์ ที่สามา... (เพิ่มเติม)