SDG 101 | รู้หรือไม่? ปัญหาเชื่อมโยงกับ SDGs แต่ละเป้าหมายต่างรูปแบบและส่งผลแตกต่างกัน

ตามหลักการพัฒนาอย่างบูรณาการ (Integrated Development) ที่เน้นให้เราคำนึงถึงเสมอว่าทุกปัญหา และการตัดสินใจลงมือทำบางอย่างล้วนมีความเชื่อมโยงกับปัญหา หรือส่งผลกระทบต่อภาคส่วนอื่น ๆ ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates|สิ่งที่หายไปในการบูรณาการความรู้ เพื่ออนาคต:ในมุมมองของนักวิจัยความหลากหลาย ทางชีวภาพและวัฒนธรรม

ในวงสนทนาเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเรามักเห็นบทบาทของคนทำงานในสายสังคมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ นักธุรกิจ ภาคประชาสังคม หน่วยงานรัฐเข้ามาร่วมสนทนาแสดงความเห็น และนำเสนอองค์คว... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | อนาคตหลังโควิด-19: SDG 16 กับบทบาทของเครือข่ายความรู้

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 นั้นส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน และมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงโลกนับจากนี้ รวมไปถึงบทบาทขององค์ความรู้ ทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตใน... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | SDGs วาระ 2030 พยายามคำนึงถึงคนทุกกลุ่มแต่ยังไม่ครอบคลุมถึง “ผู้สูงอายุ”

จากที่กล่าวไปตอนที่แล้วว่าการจะทำให้การพัฒนาที่ครอบคลุมนึกถึงคนทุกกลุ่มเกิดขึ้นจริงได้ เราต้องโฟกัสกับคนบางกลุ่ม ซึ่งเรากลุ่มคนเหล่านี้เรียกกันว่า ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)&n... (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้

ตามที่ โครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้ภายใต้ “โครงกา... (เพิ่มเติม)

5 ธันวาคม วันอาสาสมัครสากล

"Together we can through volunteering"เป็นธีมหลักของวันอาสาสมัครประจำปี 2020 เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของบทบาทอาสาสมัครในการเป็นพลังสำคัญของการเอาชนะอุปสรรคและความยากลำบากในพื้นที่ต่า... (เพิ่มเติม)

รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้

ประกาศโครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเรื่อง รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้ ด้วยโครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่... (เพิ่มเติม)

กูรีตีบา: เมืองนวัตกรรม ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณสูง

เมื่อนึกถึงเมืองในประเทศบราซิล หลายๆคนก็คงจะนึกถึงแต่ เซาเปาลู (São Paulo) เมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ หรือ ริโอ เดอ จาเนโร (Rio de Janeiro) เมืองท่องท่องเที่ยงที่แสงจะโ... (เพิ่มเติม)

22 มีนาคม วันน้ำโลก

เพราะน้ำมีความจำเป็นต่อมนุษย์ ทำให้น้ำมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะใช้ในเรื่องการอุปโภคและบริโภค เพียงแค่เราขาดน้ำไปหนึ่งวัน ความทรมานก็บังเกิดขึ้น แต่กระนั้นผู้คนมากมายก็ย... (เพิ่มเติม)

Q&A โจทย์วิจัย: โจทย์วิจัยกว้างไปไหม?

Q: โจทย์วิจัยที่ประกาศออกไปกว้างไปไหมเมื่อเทียบกับงบประมาณและเวลาที่มี ? A: ผมมั่นใจว่า หากท่านอ่านชื่อของโจทย์วิจัย “การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทยและ... (เพิ่มเติม)