SDG Updates | โค้งสุดท้ายก่อน 2030: แผนพัฒน์ 13 กับการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ความยั่งยืน?

ในยุคความผันผวนของสังคมโลก ความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 วิกฤตเศรษฐกิจ การปรับตัวกับเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด ความเข้มข้นในการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และการพร้อมร... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | ‘Equiterra’ ภาพแผนที่ประเทศในฝันที่ความเท่าเทียมทางเพศ เกิดขึ้นจริง

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม https://twitter.com/UN_Women/status/... (เพิ่มเติม)

3 สถาปนิกหญิง ‘VARAA’ จากฟินแลนด์กับงานสื่อสาร ปรับวงการสถาปัตยกรรมที่ตระหนักถึง Climate Change

- Sustainable Construction - “สถาปัตยกรรม” และอาชีพสถาปนิก เป็นอีกสาขาวิชาการ/อาชีพหนึ่งที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืน เพราะเพียงพูดถึงการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติของงาน... (เพิ่มเติม)

COP26 กับการจัดการ Climate Change ที่ตระหนักถึงสิทธิและการเสริมพลังอำนาจให้กับผู้หญิงและเด็กหญิง

ทุกคนกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาพอากาศสุดขั้ว และภัยพิบัติ ทว่าผู้หญิงและเด็กหญิงมักจะได้รับผลกระทบอย่างไม่ได้สัดส่วน/เป็นกลุ่มแรกที่เผชิญกับผลกระทบ โดยเฉพาะหากอา... (เพิ่มเติม)

เพราะเสื้อผ้าจะดูดีบนตัวคุณ ก็ต้องดีกับโลกด้วย ให้เว็ปไซต์และแอป ‘Good on You’ หาแบรนด์แฟชั่นที่ยั่งยืน

goodonyou.eco 'Good On You' เว็บไซต์และแอปพลิเคชันชั้นนำด้านการจัดอันดับความยั่งยืนของแบรนด์เสื้อผ้าเกือบ 3,000 แบรนด์ทั่วโลก เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมแฟชั่น... (เพิ่มเติม)

การศึกษาพบว่า หากสหรัฐฯ ยุติบริการทำแท้งทั้งประเทศ การเสียชีวิตในหญิงตั้งครรภ์อาจสูงขึ้นกว่าเดิมถึง 21%

การศึกษาใหม่ประเมินตัวเลขการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ ในกรณีที่สหรัฐอเมริกายกเลิกการให้บริการสาธารณสุขเพื่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยทั่วประเทศ พบว่าตัวเลขมารดาเสียชีว... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | Universal Basic Income: นโยบายที่ครอบคลุมการพัฒนาอย่างรอบด้าน?

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กระแสการพูดถึงนโยบายที่สามารถสร้างหลักประกันให้ผู้คนมีความสามารถในการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ โดยไม่มีเงื่อนไขหรือคุณสมบัติมาเป็นเกณฑ์ในการดำเนินนโยบ... (เพิ่มเติม)

‘Olympism 365’ กลยุทธ์ของโอลิมปิกสากล เพื่อเสริมบทบาทให้กีฬาเป็นยาวิเศษช่วยโลกบรรลุ SDGs

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (International Olympic Committee: IOC) ได้รับรองกลยุทธ์ 'Olympism 365' โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างบทบ... (เพิ่มเติม)

การลงทุนเพิ่มในระบบบริการดูแลเด็กให้มีค่าใช้จ่ายถูกลง จะช่วยเพิ่มรายได้ให้มารดาที่ต้องทำงานนอกบ้าน

การลงทุนในระบบการดูแลเด็กในสหราชอาณาจักรจะช่วยเพิ่มรายได้ต่อปีของมารดาที่ทำงานนอกบ้านได้มากถึงหนึ่งหมื่นล้านปอนด์ต่อปี (ประมาณสี่แสนห้าหมื่นล้านบาท) รายงาน 'Boosting mothers’ e... (เพิ่มเติม)

อาเซียนออกพิมพ์เขียวส่งเสริมเศรษฐกิจใส่ใจ ไขปัญหางานดูแลและงานในบ้านที่ไม่ได้รับค่าจ้างด้วย 4 เสาหลัก

ความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศในการแบ่งภาระหน้าที่และการกระจายงานดูแล (care work) และงานภายในบ้าน (domestic work) ยังคงเป็นความท้าทายสำหรับภูมิภาคอาเซียน โดยในช่วงการระบาดของโรค ยิ่งเ... (เพิ่มเติม)