รวม 10 Insights เรื่องวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศ ปี 2020 จากนักวิจัยทั่วโลก

รายงานข้อมูลเชิงลึกด้านสภาพอากาศ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Future Earth, Earth League และ World Climate Research Programme ซึ่งรวมนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยด้านค... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | เผยความซับซ้อนของความยั่งยืนผ่านเกมลดโลกร้อน

ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์ ผู้ที่ติดตามประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทุกท่านน่าจะคุ้นเคยกับ “+2 องศาฯ” +2 องศาเซลเซียสเป็นเป้าหมายที่ตัวแทนจากหลากหลาย... (เพิ่มเติม)

รายงานวิจัยสำรวจสถานะฯ เป้าหมายที่ 13

ดร. กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงศ์ และคณะ จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดทำรายงานวิจัย โครงการ “การสำรวจสถานะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการ... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 3 จาก 3 บทความ