SDG Move บนเวทีสัมมนา “Thailand SDGs Forum 2017#3: Positioning Thailand on SDG Map”

มูลนิธิมั่นพัฒนาและสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า จัดงานสัมมนา “Thailand SDGs Forum 2017#3: Positioning Thailand on SDG Map” เมื่อวันพฤหัสที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมบอลรูม 2-3 โรง... (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยชิงหวา ก่อตั้งสถาบันเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Institute for Sustainable Development Goals หรือ 清华大学全球可持续发展研究院)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา Dr. Yue Li นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Cornell ได้ส่งข่าวมาจากมหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน ว่ามหาวิทยาลัยชิงหวา (清华大学 หรือ Tsinghua U... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 2 จาก 2 บทความ