จิตตปัญญาศึกษา-ผลิบานอย่างยั่งยืน

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานมหิดลเพื่อการตื่นรู้ ครั้งที่ 1 (การประชุมวิชาการประจำปีเชิง... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 1 จาก 1 บทความ