6 ใน 10 ของยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในอังกฤษเป็นผู้พิการ

ตัวเลขจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (Office of National Statistics: ONS) ประเทศอังกฤษ ชี้ให้เห็นว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เกือบ 6 คนในทุกๆ 10 คน ในอังกฤษ ระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤศ... (เพิ่มเติม)

ผู้พิการในประเทศไทย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืน – กับคุณเจนจิรา บุญสมบัติ

เรื่องและภาพ ดร. ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี, นิภัทรา นาคสิงห์ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) หรือที่รู้จักกันดีภายใต้ชื่อย่อ “SDGs” ประกอบไปด้วย 17 เป้าห... (เพิ่มเติม)