SDGs กับมุมมองการพัฒนาที่ยั่งยืนของคณะครูจังหวัดอุดรธานี (และสกลนคร)

โดย ดร. ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี | SDG Move เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ตัวแทนทีม SDG Move ประกอบด้วย อาจารย์ชล บุนนาค, อาจารย์อรรถเศรษฐ์ จริยธรรมานุกูล, ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี แล... (เพิ่มเติม)

วิชาภูมิศาสตร์ และ การพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี จากโครงการ SDGMove ร่วมกับ ดร.เกียรติศักดิ์ ตั้งรุ่งเรืองอยู่ ได้ไปเผยแพร่ความรู้ และเปิดมุมมองงานวิจัยเชิงคุณภาพด้านภูมิศ... (เพิ่มเติม)

มหาลัยคอกหมู-รากแก้วกสิกรรมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

รับชมรายการ ปิดทองแผ่นดิน : ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ดาวน์โหลดข้อมูล ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง พระราชดำรัสของพระบาท... (เพิ่มเติม)

มูลนิธิมั่นพัฒนา ขยายเครือข่ายด้วยการสร้างผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

 ที่มา: tsdf.or.th โครงการ ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน (เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนลำดับที่ 17 เรื่อง การเสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความ... (เพิ่มเติม)

นครนิวยอร์ก-ไมอามี่หันเรียนวิทย์ฯ ชายฝั่ง (The Case for Citizen Science on Coastal Waters) #Planet

ที่มา: Citylab.com โรงเรียนต่างๆ ในนครนิวยอร์กและไมอามี่เริ่มปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนใส่ใจสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติรอบตัวมากขึ้น โดยในวิชาวิทยาศาสตร์และช... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 6 จาก 6 บทความ