นักสังคมวิทยาแนะ 5 วิธีเลี้ยงเด็ก เพื่อลบล้าง ‘ภาพเหมารวมทางเพศ’ หรือ Gender Stereotype ตั้งแต่ที่บ้าน

Kyl Myers ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษด้านสังคมวิทยา มหาวิทยาลัย Utah กล่าวว่า ในศตวรรษที่ผ่านมาความเท่าเทียมทางเพศมีความก้าวหน้ามากขึ้นอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา ผู้หญิงมีสิทธิในการออกเส... (เพิ่มเติม)

กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาตินอร์เวย์ ออกจุดยืนให้บริษัทเพิ่มสัดส่วนผู้หญิงในคณะกรรมการบริหารให้ถึง 30%

กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ (Sovereign Wealth Funds) มูลค่า 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ของนอร์เวย์ ซึ่งถือว่าเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกต้องการให้บริษัทที่กองทุนฯ เลือกไปลงทุนทั่วโลกเพิ่ม... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ย่างเข้าสู่ปีที่ 5 พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศเดินหน้าไปถึงไหน

พิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ แม้ว่าความเท่าเทียมทางเพศจะเป็นสิ่งที่ทั่วโลกยอมรับและให้การรับรองในทางสากลว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียมสอดคล้องกับเ... (เพิ่มเติม)

SDG Interviews | คุยเรื่องผู้หญิงและการพัฒนาที่ยั่งยืน กับ อุษา เลิศศรีสันทัด

สัมภาษณ์และเรียบเรียง โดย ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์ เปิดตัวคอลัมน์ SDG Interviews โดย SDG Move อย่างเป็นทางการ คอลัมน์ที่ทำสกู๊ปสัมภาษณ์ขนาดไม่สั้... (เพิ่มเติม)

รายงานวิจัยสำรวจสถานะฯ เป้าหมายที่ 5

ดร. กรกิต ชุ่มกรานต์ และคณะผู้วิจัย จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดทำรายงานวิจัย โครงการ “การสำรวจสถานะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาต... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 5 จาก 5 บทความ