Doc+Talk5 : Poverty, Inc. บริษัทนี้มีความจนมาขาย

Documentary Club ร่วมกับ Airpay วอลเล็ท แอปฯ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภูมิใจเสนอกิจกรรมดูหนังสารคดีและฟังบรรยายต่อยอดเข้มข้น "DOC+TALK ครั้งที่ 5 : Poverty, Inc.” ในวัน... (เพิ่มเติม)

‘ยุติสงคราม’กบฎฟาร์ก-โคลัมเบีย

ภาพข่าว: ผู้นำฝ่ายค้าน Álvaro Uribe ได้เข้าพบประธานาธิบดี Juan Manuel Santos เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อทบทวนการทำสัญญาสงบศึก. ช่างภาพ: Luis Eduardo Noriega A/EPA ที่มา: theguard... (เพิ่มเติม)

Goal 10: Reduced Inequality

เป้าหมายที่ 10: ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ (Reduce inequality within and among countries) มีเป้าประสงค์ที่เน้นไปที่การเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่ยาก... (เพิ่มเติม)