SDG Updates | สหรัฐฯ ถอนตัวจาก WHO ส่งผลอย่างไรต่อ SDGs

พิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ หลังการระบาดของไวรัสโควิด-19 มีเสียงวิจารณ์การทำงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ต่อความล่าช้าในการสื่อสารและให้ข้อมูล ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของประเทศส... (เพิ่มเติม)

Metra-รถไฟชิคาโก จับมือ Uber เพิ่มการเข้าถึงขนส่งสาธารณะ

Metra Enters Marketing Partnership With Uber ที่มา : nbcchicago.com และ railwaypro.com เป็นเรื่องที่น่ายินดีเมื่อผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ รถไฟและรถแท็กซี่ ร่วมมือกันให้บริการแก่ป... (เพิ่มเติม)

ก้าวสู่โกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) ซึ่งก่อกำเนิดขึ้นจากการรวมตัวของ 15 องค์กรชั้นนำของไทย ที่เป็นสมาชิก UN Global Compact  ผนึกกำลังกันเพื่อร่วมกันผล... (เพิ่มเติม)

ม.การแพทย์ออกัสต้าจับมือ บ.ฟิลิปส์-ยกระดับเทคโนโลยีการแพทย์ 15 ปี

AU Health partnership with Philips saves money and lives ที่มา : wjbf.com VDO link  Augusta University Health หรือ AU health ได้ตกลงเป็นหุ้นส่วนร่วมกับบริษัท Phillips ... (เพิ่มเติม)

Palliative Care สู่มิติใหม่แห่งการเยียวยาที่ยั่งยืน

งานประชุมวิชาการเพื่อประกาศผลความสำเร็จจากการดำเนินงานตลอด 3 ปีที่ผ่านมาของโครงการ "สร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี" โดยสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายและภาคี ซึ่งได้รับทุนสนับสน... (เพิ่มเติม)

สี่องค์กรสุขภาพมั่นใจ ‘เขตสุขภาพเพื่อประชาชน’ พลิกโฉมหน้า มุ่งบูรณาการงานสุขภาพพื้นที่

ที่มา : nationalhealth.or.th    คิกออฟ! “เขตสุขภาพเพื่อประชาชน” ๔ องค์กรหลักด้านสุขภาพ ทั้ง สธ. สสส. สปสช. และ สช. จับมือบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รุกแก้ปัญหาสุขภาพท... (เพิ่มเติม)

สี่องค์กรสุขภาพมั่นใจ ‘เขตสุขภาพเพื่อประชาชน’ พลิกโฉมหน้า มุ่งบูรณาการงานสุขภาพพื้นที่

ที่มา : nationalhealth.or.th    คิกออฟ! “เขตสุขภาพเพื่อประชาชน” ๔ องค์กรหลักด้านสุขภาพ ทั้ง สธ. สสส. สปสช. และ สช. จับมือบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รุก... (เพิ่มเติม)