Director’s Note: 01 -โครงการ Area-Needs, สกสว. และ SDG Move

สวัสดีทุกท่านสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่มีกิจกรรมของ SDG Move หลายอย่างที่เกิดขึ้น กิจกรรมสำคัญเป็นกิจกรรมภายใต้คือ โครงการจัดทำแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่... (เพิ่มเติม)

SDG Move บนเวทีสัมมนา “Thailand SDGs Forum 2017#3: Positioning Thailand on SDG Map”

มูลนิธิมั่นพัฒนาและสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า จัดงานสัมมนา “Thailand SDGs Forum 2017#3: Positioning Thailand on SDG Map” เมื่อวันพฤหัสที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมบอลรูม 2-3 โรง... (เพิ่มเติม)