SDG Podcast | EP.2 “ทำความรู้จัก SDGs ฉบับคนธรรมดา”

SDGs ไม่ใช่เป้าหมายการพัฒนาชุดแรกของโลกหลังจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (millennium development goals หรือ MDGs) ซึ่งมีกำหนดวาระตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-2015 ได้สิ้นสุดลง ในการประชุ... (เพิ่มเติม)

SDG Podcast | EP.1 “ทำไมเราต้องรู้จัก SDGs”

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เป็นเป้าหมายระดับโลกจำนวน 17 เป้าหมาย ครอบคลุมทั้งประเด็นเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยประเทศสมาชิกองค์การ... (เพิ่มเติม)

อ่านรายงานดัชนีความยากจนหลายมิติ ปี 2565 พบ ‘คนจนหลายมิติ’ มีมากถึง 1.2 พันล้านคน – ไทยมีดัชนีต่ำสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน

SDG Recommends ชวนอ่านรายงานดัชนีความยากจนหลายมิติฉบับล่าสุด (Multidimensional Poverty Index: MPI) เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ภายใต้ชื่อ “Unpacking deprivation bundles to r... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | สรุปเสวนา หรือ SDGs กำลังโดนฟอก? ทำอย่างไรให้ข้ามพ้นความยั่งยืนปลอม – From SDG Washing to SDG Enabling

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นวาระระดับโลกที่หลายฝ่ายต่างกำลังดำเนินการร่วมกัน มาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี นับตั้งแต่องค์การสหประชาชาติและ 193 ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติได้ให้การ... (เพิ่มเติม)

ข้อจำกัดและการเสริมบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

อ.ดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดของประเทศไทย ภายใต้กระทรวงมหาดไทย (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู... (เพิ่มเติม)

Global Meeting of the Mountain Partnership ครั้งที่ 6 – นานาประเทศร่วมให้คำมั่นสัญญาจัดการระบบนิเวศภูเขาอย่างยืน 

เมื่อวันที่ 27-29 กันยายน 2565 Aspen International Mountain Foundation (AIMF) ร่วมกับรัฐโคโลราโด และสถาบันแอสเพน (Aspen Institute) จัดการประชุม Global Meeting of the Mountain Part... (เพิ่มเติม)

ชุดอินโฟกราฟิก รายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2565 (SDGs Report 2022) ฉบับภาษาไทย

อัปเดตภาพรวมสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมายผ่าน ชุดอินโฟกราฟิก ฉบับภาษาไทย ซึ่งเป็นการสรุปเนื้อหาข้อค้นพบจาก “รายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 25... (เพิ่มเติม)

Sustainability Expo 2022 ความตื่นตัวของภาคเอกชน และบทเรียนสำหรับการจัดงานความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับองค์กรจากหลายภาคส่วน อาทิ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (SCG) ธนาคารกรุงเทพ กระทรวงการต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ แล... (เพิ่มเติม)

สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนและรวันดา ทุ่มงบประมาณพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ หวังผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น เพิ่มการเข้าถึงแก่ทุกคน

ภายใต้สภาวะที่โลกต่างเผชิญวิกฤตค่าครองชีพ ราคาอาหารและพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นประกอบกับสงครามในยูเครน ส่งผลให้หลายประเทศมีแนวโน้มที่จะลดงบประมาณทางด้านการศึกษาลงเพื่อประหยัดเงินงบประ... (เพิ่มเติม)

‘BLACKPINK’ และกวีหญิง ‘Amand Gorman’ ร่วมส่งสารในการประชุม SDG Moment เรียกร้องทุกคนบนโลกร่วมดำเนินการเพื่อบรรลุ SDGs

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565  เลขาธิการสหประชาชาติได้จัดการประชุม ‘SDG Moment’ ประจำปี ครั้งที่  3 หรือ ‘การประชุมว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทศวรรษ’ ภายใต้การเน้น... (เพิ่มเติม)

การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่ฉันอยากเห็น -The Developments and Changes that I Would Like to See

หากเป็นไปได้ที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งจะสามารถพูดเพื่อเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่าง ดิฉันคงอยากจะทำสิ่งเหล่านี้… แน่นอนว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นคือจุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนาที่ม... (เพิ่มเติม)

UNDP Thailand ชวนทดลองใช้เว็บไซต์ Know More No More Violence – พื้นที่สื่อสารความรู้เพื่อป้องกันความรุนแรง

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป เชิญชวนหน่วยงานและบุคคลที่สนใจทดลองใช้เว็บไซต์ Know More No More Violence  ซึ่... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 213 บทความ