Director’s Note: 13: สถานะ SDGs ประเทศไทย SDG Index vs รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563

สวัสดีวันอังคารครับ สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่มีความตื่นเต้นสำหรับคนทำงานด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เนื่องจากเป็นสัปดาห์ที่ผ่านมาม... (เพิ่มเติม)

WHO และ หน่วยงาน UN รวบรวม 500 วิธี ลดการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยจากปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

องค์การอนามัยโลก (WHO) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ร่วมกันเผยแพร่เอกสารรวบรวมองค์ความรู้... (เพิ่มเติม)

ILO และ IUCN ลงนาม MOU เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและการพึ่งพากันระหว่างงานและธรรมชาติ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ฉบับใหม่ เพื่อสร้างความตระหนักถึงการพึ่งพาอาศัยกันระหว่าง 'ง... (เพิ่มเติม)

รายงานความคืบหน้าด้านน้ำโดย UN Water ชี้ สถานการณ์น้ำของโลกไม่เป็นไปตามแผน #SDG6

สัปดาห์น้ำโลก (World Water Week) ระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคมที่ผ่านมาได้เสร็จสิ้นลง พร้อมกันนั้น UN-Water Integrated Monitoring Initiative for SDG6 (IMI-SDG6) ได้เผยแพร่ซีรีส์เล... (เพิ่มเติม)

รายงานตัวชี้วัดการพัฒนาของ ADB พบว่าโควิด-19 ทำให้มี 80 ล้านคนในเอเชียและแปซิฟิกตกอยู่ในความยากจนขั้นรุนแรง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asia Development Bank: ADB) ได้เผยแพร่รายงาน Key Indicators for Asia and the Pacific 2021 เพื่อนำเสนอชุดข้อมูลสถิติล่าสุดของ... (เพิ่มเติม)

น้ำประปาที่สะอาดและมีคุณภาพช่วยป้องกันการตายก่อนวัยอันควร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าน้ำดื่มจากขวด

หลังจากที่ Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) ร่วมกับ Group of Environmental Engineering and Microbiology (GEMMA) ภายใต้มหาวิทยาลัย Universitat Politècnica de Catalu... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | บทบาทของสื่อมวลชนต่อ SDGs ในวันที่ข่าวสารข้อเท็จจริงปะปนกับการบิดเบือน และเสรีภาพของสื่อถูกคุกคาม

‘ความปลอดภัยของสื่อมวลชน’ เป็นกุญแจสำคัญในการคุ้มครอง ‘สิทธิของประชาชนที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร’ ขณะเดียวกัน ‘เสรีภาพในการพูดและการแสดงออก’ ก็เป็นภาพสะท้อนความแข็งขันของประชาชนที่... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อโลกต้องเผชิญอุทกภัยในวันที่ COVID-19 ยังรุมเร้า

อ.ดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ[1] ขณะที่โลกกำลังต่อสู้และพยายามปรับตัวกับความปกติใหม่ (New Normal) จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มายาวนานเกือบสองปี ในเวลาเดียวกันความท้าทา... (เพิ่มเติม)

ชม SDGs 17 เป้าหมายผ่านภาพวาดจากยุคเรอเนซองค์สู่ยุคศิลปะร่วมสมัย 17 ชิ้น

Art and SDGsศิลปะกับการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกเหนือจากข้อมูลทางสถิติและงานวิจัยที่ช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์โลก ปัญหาความท้าทาย และความก้าวหน้าของการลงมือทำแล้ว ‘งานศิลปะ’ ในทุก ๆ แ... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | ข้อมูลพื้นฐานตัวชี้วัด SDGs ของอาเซียนใน ASEAN SDG Indicators Baseline Report – 2020

'ตัวชี้วัด (Indicators)' เป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามประเมินผล และสะท้อนสถานการณ์ด้านความยั่งยืนในพื้นที่เพื่อนำมาสู่การกำหนดทิศทางขับเคลื่อนอย่างตรงจุด ปัจจุบันความพร้อมของ... (เพิ่มเติม)