ตัวแทน SDG Move เข้าร่วมประชุม HLPF 2017 on Sustainable Development ที่เมือง นิวยอร์ค

In English: www.sdgmoveinenglish.wordpress.com/hlpf/ SDG MOVE โดย อ.ชล บุนนาค หัวหน้าโครงการฯ ได้เข้าร่วมการประชุม High-Level Political Forum on Sustainable Development in 2017 ... (เพิ่มเติม)

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกับทีมนักวิจัย SDGs

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 12.oo น. โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกับทีมนักวิจัยทั้... (เพิ่มเติม)