Director’s Note: 04 – ว่าด้วยการอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง SDGs และ SDG101+

สวัสดีวันจันทร์อีกครั้งครับ หวังว่าทุกคนยังคงมีสุขภาพแข็งแรงดี 1) Weekly Update 24-28 พฤษภาคม 2564  ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจเรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์แห่งการอบรม ทีม S... (เพิ่มเติม)

SDGs กับมุมมองการพัฒนาที่ยั่งยืนของคณะครูจังหวัดอุดรธานี (และสกลนคร)

โดย ดร. ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี | SDG Move เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ตัวแทนทีม SDG Move ประกอบด้วย อาจารย์ชล บุนนาค, อาจารย์อรรถเศรษฐ์ จริยธรรมานุกูล, ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี แล... (เพิ่มเติม)

มูลนิธิมั่นพัฒนา ขยายเครือข่ายด้วยการสร้างผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

 ที่มา: tsdf.or.th โครงการ ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน (เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนลำดับที่ 17 เรื่อง การเสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความ... (เพิ่มเติม)