รายงาน UNCTAD ชี้มหาสมุทรกำลังถูกคุกคาม จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Na … อ่านเพิ่มเติม รายงาน UNCTAD ชี้มหาสมุทรกำลังถูกคุกคาม จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ