ธ.กรุงศรีฯ ร่วมมือ SDG Move เปิดตัวหลักสูตรอบรมพิเศษ “Krungsri ESG Academy” ต่อยอดจากโครงการ “Krungsri ESG Awards 2024″

7 พฤษภาคม 2567 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อ … อ่านเพิ่มเติม ธ.กรุงศรีฯ ร่วมมือ SDG Move เปิดตัวหลักสูตรอบรมพิเศษ “Krungsri ESG Academy” ต่อยอดจากโครงการ “Krungsri ESG Awards 2024″