ธ.กรุงศรีฯ ร่วมมือ SDG Move เปิดตัวหลักสูตรอบรมพิเศษ “Krungsri ESG Academy” ต่อยอดจากโครงการ “Krungsri ESG Awards 2024″

7 พฤษภาคม 2567 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการ “Krungsri ESG Awards 2024” และ “Krungsri ESG Academy” จัดโดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรพันธมิตร เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในไทยให้ดำเนินเส้นทางธุรกิจอย่างยั่งยืนตามกรอบ ESG (Environment – Social -Governance) 

โครงการ Krungsri ESG Awards 2024 โดย กรุงศรี จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่สอง เพื่อเป็นพื้นที่ให้รางวัลเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการทำงานด้าน ESG และเสริมแรงกระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าทั้งกับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจตามกรอบ ESG อยู่แล้วและผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการปรับตัว พร้อมต่อยอดด้วยการเปิดหลักสูตรอบรมพิเศษ “Krungsri ESG Academy 2024” โดยผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME สามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงสู่เส้นทางของความยั่งยืนตามกรอบ ESG ได้จริง

ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาหลักสูตรอบรมพิเศษ “Krungsri ESG Academy” ร่วมกับกรุงศรี โดยมีระยะเวลาอบรม 4 เดือน ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมหลักสูตรอบรมพิเศษนี้ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามกรอบ ESG อย่างเข้มข้น และครบทุกมิติจากจากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสร้างแผนเปลี่ยนผ่านธุรกิจที่นำไปใช้ได้จริง และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจในระยะยาว

ครอบคลุมตั้งแต่วิธีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ การบริหารความเสี่ยง และภาวะวิกฤต รวมถึงแนวทางการดำเนินการธุรกิจ หรือกิจกรรมสีเขียวตามนิยม Thailand Taxonomy และได้ลงมือพัฒนาแผนในการปรับเปลี่ยนธุรกิจตามกรอบ ESG (Transition Plan) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากพันธมิตรและกรุงศรี ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสการเข้าถึงเครือข่าย ESG ที่น่าเชื่อถือจากเครือข่ายพันธมิตรของกรุงศรี เพื่อสร้างโอกาสธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: กรุงศรี เปิดโครงการ Krungsri ESG Awards ต่อเนื่องปีที่ 2 และ Krungsri ESG Academy หนุน SME ไทย สร้างแผนเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ความยั่งยืนที่ทำได้จริง


Last Updated on พฤษภาคม 16, 2024

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น