รองผอ. SDG Move รับเชิญเป็นวิทยากรในประเด็น “การพัฒนาเด็กกับความท้าทายสู่ SDGs” บทเวทีฟอรัมความรู้-เทรนด์ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของเด็กไทย

8 พฤษภาคม 2567 – ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี รองผู้ … อ่านเพิ่มเติม รองผอ. SDG Move รับเชิญเป็นวิทยากรในประเด็น “การพัฒนาเด็กกับความท้าทายสู่ SDGs” บทเวทีฟอรัมความรู้-เทรนด์ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของเด็กไทย