ผอ. SDG Move ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา “ยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากล” ภายใต้กิจกรรม ISB 2024 Roadshow ครั้งที่ 1 จัดโดย กนอ.

13 พฤษภาคม 2567 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้ … อ่านเพิ่มเติม ผอ. SDG Move ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา “ยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากล” ภายใต้กิจกรรม ISB 2024 Roadshow ครั้งที่ 1 จัดโดย กนอ.