ตัวแทนทีมสื่อสารความรู้ SDG Move ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นเรื่องสุขภาพและ SDGS บนเวทีการประชุม Forum สุขภาพคนไทย 2567

14 มิถุนายน 2567 – แพรวพรรณ ศิริเลิศ เจ้าหน้าที่ส … อ่านเพิ่มเติม ตัวแทนทีมสื่อสารความรู้ SDG Move ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นเรื่องสุขภาพและ SDGS บนเวทีการประชุม Forum สุขภาพคนไทย 2567