ตัวแทนทีมสื่อสารความรู้ SDG Move ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นเรื่องสุขภาพและ SDGS บนเวทีการประชุม Forum สุขภาพคนไทย 2567

14 มิถุนายน 2567 – แพรวพรรณ ศิริเลิศ เจ้าหน้าที่สื่อสารความรู้ SDG Move ได้รับเชิญร่วมเวที “การประชุม Forum สุขภาพคนไทย 2567” จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นในหัวข้อ “10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ 2567” ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สักกรินทร์ นิยมศิลป์ คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย ในประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นด้านสุขภาพกับ SDGs ทั้ง 17 เป้าหมาย ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ในเวทีการประชุมครั้งนี้ มีกำหนดการหลักคือการเปิดตัว “รายงานสุขภาพคนไทย ประจำปี 2567” นำเสนอข้อมูลและประเด็นด้านสุขภาพที่สำคัญของประเทศไทยในทุกมิติ ซึ่งจัดทำโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นประจำทุกปีต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 21


รับชมบันทึกวิดีโอการประชุมได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

Last Updated on มิถุนายน 20, 2024

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น