นายกฯ Boris Johnson กล่าวว่า การศึกษาของเด็กผู้หญิงเป็นกุญแจสำคัญในการยุติความยากจน

Boris Johnson นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรแต่งตั้ง Helen Grant สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้แทนพิเศษด้านการศึกษาของเด็กผู้หญิง (Special Envoy on Girls’ Education) ในการพัฒนาการศึกษาแล... (เพิ่มเติม)

‘Making Peace with Nature’ รายงานของ UNEP ที่จะช่วยให้เราเข้าใจว่าทรัพยากรโลกสำคัญมากเพียงใดต่อตัวเราและลูกหลานของเรา

● ประชากรโลกยังไม่สามารถทำตามความคาดหวังในการลดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ปกป้องชีวิตบนผืนดินและมหาสมุทรอย่างเต็มที่ได้ ● ปัญหาโลกร้อนยังคงดำเนินไป มลพิษทางอากาศและทางน้ำยังไม่ล... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | Immunization Agenda 2030 กับ SDGs ความเชื่อมโยงของการสร้างภูมิคุ้มกันโรคกับเป้าหมายกับพัฒนาที่ยั่งยืนที่ครอบคลุมมากไปกว่าเรื่องสุขภาพ

“โลกที่ทุกคน ทุกที่ ทุกวัยได้รับประโยชน์จากวัคซีนเพื่อการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี” การสร้างภูมิคุ้มกันโรค (Immunization) เป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งที่สามารถรักษาชีวิตคนไว้มาก... (เพิ่มเติม)

Nations United: Urgent Solutions for Urgent Times ภาพยนตร์เรื่องแรกจาก UN เพื่อการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนของโลก

ภาพยนตร์ความยาว 30 นาที เรื่อง Nations United: Urgent Solutions for Urgent Times นำเสนอการดำเนินการที่จำเป็นในการสร้างโลกที่ดีกว่าเดิมอย่างเร่งด่วน หลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉุ... (เพิ่มเติม)

องค์การท่องเที่ยวโลกภายใต้สหประชาชาติ ประกาศผลรางวัลผู้ชนะ “Global Startup Competition” Startup ด้านการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

“Tourism and SDGs” องค์การท่องเที่ยวโลกภายใต้สหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization: UNWTO) ที่รณรงค์ให้การท่องเที่ยวมีความยั่งยืน เข้าถึงได้ และครอบคลุมทุกคน ร... (เพิ่มเติม)

5 คำแนะนำสำหรับครูและผู้ปกครองในการสอนและสนับสนุนเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ (Dyslexia) กับการเรียนระยะไกลในช่วงโรคระบาด

เด็กที่มีภาวะบกพร่องในการเรียนรู้ (Dyslexia) หรือการมีปัญหาด้านการสะกดคำ ผสมคำ แยกเสียง และเชื่อมเสียง ทำให้มีอุปสรรคในการอ่านและเขียน รวมถึงการเรียนรู้ จดจำ และทำความเข้าใจในสิ่ง... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | จาก ‘มะนาวโซดาแก้มะเร็ง’ ถึง ‘ครีมฝาแดงขาวไวในเจ็ดวัน’ – Health Literacy สัมพันธ์อย่างไรต่อการบรรลุ SDGs –

จากกรณี “ครีมฝาแดง” เนื้อสีเหลืองข้น ไม่มียี่ห้อหรือฉลากใดๆ ที่ได้รับความนิยมจากวัยรุ่นบนแอป Tiktok โดยมีการอ้างว่าใช้แล้วผิวจะขาวใสใน 3-7 วัน หรือก่อนหน้านั้น คือ ข้อควา... (เพิ่มเติม)

Environmental, Social and Governance: ESG ตัวชี้วัดที่นำมาช่วยวัดผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อสรรค์สร้างอนาคตที่มีความยั่งยืน

ถิรพร สิงห์ลอ ปี 2564 อาจไม่ต่างไปจากปี 2563 ในแง่ประเด็นด้านสาธารณสุขอันเป็นผลพวงมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมไปถึงเป็นที่ชัดแจ้งว่าผลกระทบได้ทำให้เห็นปัญหาสังคมชัดเจนขึ้น ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ACT NOW! in “DECADE OF ACTION (2021-2030)” : อัปเดตความก้าวหน้า สำรวจความท้าทาย แล้วลงมือทำได้เลย!

ถิรพร สิงห์ลอ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา โครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) จัดเสวนาวิชาการ... (เพิ่มเติม)

“Talentism” เตรียมทักษะให้พร้อมหลังโควิด-19 เริ่มได้ด้วย “การศึกษา” และ “อินเตอร์เน็ต” ที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน

ถิรพร สิงห์ลอ “Talentism” เป็นคำที่ปรากฏตัวมาสักระยะ เพื่อ “Reset” ระบบทางสังคมและเศรษฐกิจ เฉกเช่นที่โลกต้องคิดใหม่และวางรากฐานการเปลี่ยนแปลงสู่โลกหลังโควิด-19 โดยเน้นการปรับเพ... (เพิ่มเติม)