Editor’s pick 07 | ไตรมาสแรกของปี 2024  ‘โลกรวน’ ยังกระทบไทยเเละนานาชาติต่อเนื่อง พบคนอพยพ-สัตว์เสี่ยงสูญพันธุ์ 

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน เข้าสู่เดือนที่สี่ของปี 2024 ช่วงต้นปีที่ผ่านมา หลายฟากฝ่ายต่างพูดถึงสภาพอากาศที่ดูเหมือนจะร้อนมากกว่าทุกปี ตอกย้ำสถานการณ์สภาพอากาศที่เลวร้ายซึ่งเกิดขึ้นท... (เพิ่มเติม)

Editor’s pick 06 | “ฤดูร้อน-ฝุ่น” ยังป่วนไทย ขณะที่โลกวุ่น เหตุ “สงคราม-ความขัดแย้ง” ที่ยังไม่รู้วันจบ 

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน เดินทางเข้าสู่เดือนที่สามของปีกันแล้วพร้อมกับต้อนรับ “ฤดูร้อน” และ “ฤดูฝุ่น” ที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงง่าย ๆ ตอกย้ำว่าปัญหามลพิษทางอากาศและการเปลี่ยนสภาพ... (เพิ่มเติม)

Editor’s pick 05 | ส่งท้ายปี 2566 – ต้อนรับปี 2567 โลกเเละไทยยังคงเน้นหนักเเก้ปัญหา ‘Climate Change’ เเละ ‘ฝุ่นพิษ’

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับปี 2566  ปีที่หลายคนอาจรู้สึกว่าเป็นปีแห่งความสับสนอลหม่าน เมื่อมองไปยังสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งระดับโลกเเละ... (เพิ่มเติม)

Editor’s pick 04 | ประมวลเรื่องราวครึ่งหลังของปี 2023: บทสรุปของ 7 ปีแห่งความท้าทายที่ทำให้ไทยยังต้องเผชิญกับ ‘ความไม่ยั่งยืน’

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน เดินทางมาถึงเดือนสุดท้ายของปี 2023 จดหมายข่าวฉบับนี้ จะมาสรุปประเด็นสำคัญต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ใ... (เพิ่มเติม)

Editor’s pick 03 | ประมวลเรื่องราวครึ่งแรกของปี 2023: สัญญาณบ่งชี้ภาวะอดอยาก ขาดแคลนน้ำ และเสี่ยงจากวิกฤติความร้อน

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน ครึ่งแรกของปี 2023 กำลังจะผ่านไปพร้อมครึ่งหลังของเส้นทางการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่เหลือเวลาราว 7 ปี ก็จะค... (เพิ่มเติม)

Editor’s pick 02 |  อนาคตของ SDGs  กับ 7 ประเด็นท้าทายที่ไม่ปรากฏในนโยบายพรรครัฐบาล

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน จดหมายข่าวฉบับนี้สรุปประเด็นสำคัญต่อการขับเคลื่อน SDGs ที่เกิดขึ้นในรอบสองเดือนที่ผ่านมา และเนื่องจากเป็นห้วงเวลาที่มีการประชุมเวทีนานาชาติจำนวนมาก องค์การ... (เพิ่มเติม)

Editor’s pick 01 | 2023 ปีแห่งการทบทวนครึ่งทาง SDGs กับ บริบทเฉพาะของไทยที่อย่างไรก็ต้องกล่าวถึง

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน Editor’s pick ฉบับนี้เป็นจดหมายข่าวฉบับแรกของ SDG Move เรามีความตั้งใจที่จะเรียบเรียงประเด็นและข้อสังเกตต่อสถานการณ์การขับเคลื่อน SDGs โดยเฉพาะในบริบทของปร... (เพิ่มเติม)

7 of 7