ผู้อำนวยการ SDG Move ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรทางการศึกษาสู่ SDGs” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

28 ตุลาคม 2566 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรบายโครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ "กลยุทธ์ก... (เพิ่มเติม)

SDG Move บรรยาย SDGs และเวิร์กชอปด้วย 2030 SDGs Game ในรายวิชาหลักการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

23 กันยายน 2566 - คุณพิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) บรรยายหัวข้อ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน... (เพิ่มเติม)

ผอ. SDG Move ร่วมพูดคุยงาน PSDS​ Talks​ – ESG Series หัวข้อ “บทบาท​ของ​ SMEs ในการขับเคลื่อน​ SDGs” จัดโดยวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

15 กันยายน 2566 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ร่วมพูดคุยในหัวข้อ "บทบาท​ของ​ SMEs ในการขับเคลื่อน​ SDGs" ซึ่ง... (เพิ่มเติม)

SDG Move ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และ UNDP จัดงาน SDG Training พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ กทม. เพื่อเชื่อมโยง SDGs สู่การปฏิบัติงานในพื้นที่ (SDG Localization)

25 สิงหาคม 2566 - ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) แห่งประเทศไทย ร... (เพิ่มเติม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้ SDG Move รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย SDGs แก่ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

20 กรกฎาคม 2566 - คุณพิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ได้รับเชิญจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกั... (เพิ่มเติม)

ผู้อำนวยการ SDG Move รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม

20 กรกฎาคม 2566 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ได้รับเชิญจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรม... (เพิ่มเติม)

ผู้อำนวยการ SDG Move ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมการงานวิจัย/นวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

17 กรกฎาคม 2566 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายหัวข้อ "การวิจัยเพ... (เพิ่มเติม)

ผู้อำนวยการ SDG Move เป็นวิทยากรหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการสร้างคุณค่า นวัตกรรมสังคม และ ความรับผิดชอบสังคมอย่างยั่งยืน

23 มิถุนายน 2566 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การขับเคลื่อนเป้าหมายการพ... (เพิ่มเติม)

ผู้อำนวยการ SDG Move ได้รับเชิญบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Sustainable Development Goals กับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” จัดโดยสภามหาวิทยาลัยมหิดล

7 มิถุนายน 2566 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายในโครงการการอบรมเช... (เพิ่มเติม)

SDG Move บรรยายความรู้เรื่อง SDGs แก่บุคลากรโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

10 พฤษภาคม 2566 - ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) นำโดย อาจารย์นันทินี มาลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่าย และอาจารย์พิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ ผู้ช่วยผ... (เพิ่มเติม)

SDG Move ในฐานะองค์กรเจ้าภาพ SDSN Thailand จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พื้นที่เรียนรู้ SDGs รุ่นที่ 1” – Workshop: SDG Localization Learning Area #1″

19 เมษายน 2566 - ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ในฐานะองค์กรเจ้าภาพเครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (SDSN Thailand) ร่วมกับสำนักงานพ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG Move จัดอบรม SDGs เพื่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ทีม SDG Move จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อปรับใช้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 1 - 2 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ทีมงานจาก SDG Move นำโดย... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 13 บทความ