Editor’s pick 10 (Special Ep.) | Mid-year Revisit – ย้อนอ่านรายงาน 16 ฉบับ ไม่พลาดทุกสถานการณ์ SDGs ตลอดครึ่งปีที่ผ่านมา

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน ข้อเขียนฉบับนี้จะขอสร้างความพิเศษกว่าจดหมายข่าวฉบับที่ผ่านมา ด้วยการพาผู้อ่านของ SDG Move ทุกท่านย้อนทบทวนสถานการณ์การความก้าวหน้า/ถอยหลัง อุปสรรคและความสำ... (เพิ่มเติม)

PM2.5 คร่าชีวิตคนทั่วโลกว่า 7.8 ล้านคน – รายงานสภาวะอากาศโลกชี้มลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุให้อีกหลายคนเผชิญโรคเรื้อรัง

รายงานสภาวะอากาศโลก ประจำปี 2567 (State of Global Air 2024 report) ระบุปี 2564 มลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของทั่วโลกกว่า 8.1 ล้านคน ขณะที่อีกหลายล้านคนต้องเผชิญกับโรคเรื้อ... (เพิ่มเติม)

สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน เผยคนหนุ่มสาววัยทำงานรู้สึกโดดเดี่ยว – สนับสนุนการลงทุน ‘ความปลอดภัยทางสุขภาพจิต’

ปัญหาทางสุขภาพจิตถือเป็นภัยคุกคามชีวิตของ ‘คนหนุ่มสาว’ ในยุคปัจจุบัน จากผลสำรวจการทำงานในสหรัฐอเมริกาปี 2567 ของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (The American Psychological Association :APA)... (เพิ่มเติม)

ปัญหาฝุ่น..แก้ไม่ได้..ถ้ามองไม่เห็น: เมื่อระบบสุขภาพเป็นแค่ปลายน้ำของปัญหา

พ.ท.ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ(Open AQ Community Ambassador) “ปัญหาพวกนี้ถูกดีเลย์ ถูกปัดสวะไปเป็นฤดูกาล ๆรอรัฐมนตรีอะไรที่มีประสิทธิภาพสูงรู้ไหม?รัฐมนตรีพระพาย กับรัฐมนตรีพระพิรุณ”ศ.... (เพิ่มเติม)

รายงาน SDGs Report 2024 ของสหประชาชาติระบุว่า SDGs เพียง 17% จะบรรลุทันเวลา ซ้ำพบความเหลื่อมล้ำ ความยากจน และความหิวโหยเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา สำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Department of Economic and Social Affairs: UN DESA) ร่วมมือกับระบบสถิติของสหประชาชา... (เพิ่มเติม)

กลุ่มนักวิชาการระดับโลกเสนอขยายเส้นตายบรรลุเป้าหมาย SDGs ไปถึงปี 2050 พร้อมแผนแม่บททำงานใน 6 ประเด็นสำคัญ

กลุ่มนักวิชาการด้านการพัฒนาระดับโลกเผยแพร่ข้อเขียนเสนอความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์วารสาร Nature เสนอแผนแม่บทสำหรับการขยายกรอบการดำเนินงานของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ไปจนถึงปี ... (เพิ่มเติม)

SDG Spotlight – 6 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 3 – 4 ประจำเดือนมิถุนายน 2567

จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  18 – 29 มิถุนายน 2567 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้ มลพิษทางอากาศ หนึ่งในสา... (เพิ่มเติม)

รายงานฉบับใหม่ของ WHO ชี้มีผู้เสียชีวิตจากแอลกอฮอล์-ยาเสพติดทั่วโลก มากกว่า 3 ล้านรายต่อปี

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization :WHO) รายงานว่ามีผู้คนมากกว่าสามล้านคนต่อปี เสียชีวิตเหตุจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติด จากตัวเลขจำนวนผู้เสียชีวิตน... (เพิ่มเติม)

Editor’s Pick 08 | ครึ่งปี 2567 การขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ SDGs ยังท้าทาย โดยเฉพาะสุขภาพและการศึกษาของเด็กที่เสี่ยงวิกฤติหลายประเด็น พร้อมชวนสำรวจข้อค้นพบจาก SDG Report 2024

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน เดินทางเข้าสู่เดือนครึ่งปี 2567 กันแล้ว การขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนยังคงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างป... (เพิ่มเติม)

สช. พัฒนา ‘E-Living Will’ ระบบสร้างสุขระยะสุดท้าย หวังคนไทยเลือกบริการสาธารณสุขช่วงก่อนเสียชีวิตได้ด้วยตัวเอง 

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งมี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบแนวทางความร่วมมือในการขับเค... (เพิ่มเติม)

SDG Index 2024 ไทยรั้งอันดับ 45 ของโลก ร่วงลงมาสองอันดับจากปีก่อน ส่วน SDG1 และ SDG4 อยู่ในสถานะบรรลุเป้าหมายแล้วคงเดิม

วันนี้ (17 มิถุนายน 2567) Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ได้เผยแพร่ “รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Report) และ SDG Index ประจำ... (เพิ่มเติม)

SDG Spotlight – 5 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 1 – 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2567

จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  3 – 14 มิถุนายน 2567 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้ เลขาฯ UN เรียกร้องให้ทุก... (เพิ่มเติม)

12 of 756