Labels Unwrapped – เว็บไซต์ช่วยผู้ผลิตและผู้บริโภคชาวอเมริกันอ่านฉลากอาหารได้อย่างเข้าใจมากขึ้น

ฉลากบนผลิตภัณฑ์อาหารจะต้องทำหน้าที่ให้ข้อมูลและคุ้มครองผู้บริโภค ทว่าในกรณีของสหรัฐฯ ข้อมูลฉลากอาหารที่ส่วนหนึ่งถูกกำหนดตามกฎหมาย โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) อาจเป็นคำศั... (เพิ่มเติม)

ที่ประชุม กพย. เร่งขับเคลื่อน SDGs ในระยะต่อไป ภายใต้ “ทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจัง”

การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นประเด็นที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญ และหลังจากที่ปี 2564 ว่างเว้นจากการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ กพย. เมื่อวานนี้ (17 มกราคม 2565) การประชุมคณ... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | ปี 2021 ของ SDG Move – งานและบทเรียนจากคนขับเคลื่อน SDGs

หนึ่งปีที่ผ่านมา นับเป็นปีที่สังคมไทยเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนจากสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อคว... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | หลักการ EPR “ปิดลูปการจัดการซากผลิตภัณฑ์ด้วยการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต”

เมื่อ 16 ธันวาคม 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม ประกาศจัดทำ MOU ร่วมกับ 50 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการผลิตและการบริโภ... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | ปีใหม่นี้ เรียนคอร์สออนไลน์ให้เข้าใจ “ความยั่งยืน” มากขึ้นกับมหาวิทยาลัย Copenhagen

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม อ่านดูฟัง – ความยั่งยืนในคอร์สเรียนออ... (เพิ่มเติม)

กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 1 พันล้านบาท หนุน SME ในกลุ่มอุตสาหกรรม BCG

กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมของขวัญปีใหม่ประจำปี 2565 ด้วยการจัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 5 โครงการ ในวงเงินรวม 32,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสภาพคล่องทางการเงินให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ... (เพิ่มเติม)

ทุกประเทศที่รายงาน VNR ปี 2021 นำเสนอสถานการณ์ของ SDG 3 และ SDG 8 รองลงมาคือ SDG 5

สำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Department of Economic and Social Affairs – UNDESA) เผนแพร่รายงานการสังเคราะห์รายงานผลการทบทวนการ... (เพิ่มเติม)

ธุรกิจขนาดเล็กทั่วสหราชอาณาจักรวางแผนโมเดลธุรกิจรับช่วงเทศกาลคริสต์มาสด้วยแนวคิด “ความยั่งยืน”

- Sustainable Christmas - ธุรกิจและร้านค้าขนาดเล็กทั่วสหราชอาณาจักรวางแผนโมเดลธุรกิจรับช่วงเทศกาลคริสต์มาส ด้วยการนำแนวคิดความยั่งยืนผนวกเข้ามาปรับในวิธีการที่ง่ายและธรรมดา เน้... (เพิ่มเติม)

ทั้งวงจรชีวิตของพลาสติกปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะจากกระบวนการผลิตที่ใช้พลังงานถ่านหิน

รายงานเผยแพร่ใน Nature Sustainability ระบุว่า รอยเท้าคาร์บอนจากพลาสติกทั่วโลกเพิ่มขึ้นสองเท่าจากปี 2538 เกือบเป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2.2 พันล้านตันในปี 2558 หรือคิดเป็น 4... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | ทำความเข้าใจปัญหาระดับโลก ผ่าน 5 ตอนของซีรีส์สารคดี ‘explained’

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม ดู – ความยั่งยืนในสารคดี วันนี้ ขอเสน... (เพิ่มเติม)