SDG Spotlight – 5 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  21 พฤษภาคม – 26 พฤษภาคม 2566 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้ รายงานของ UN ชี้... (เพิ่มเติม)

SDG Spotlight – 6 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  13 – 19 พฤษภาคม 2566 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้ ก้าวไกลหารือนโยบายสิ่งแว... (เพิ่มเติม)

ส่อง ‘10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ’ ในรายงานสุขภาพคนไทย ประจำปี 2566 

ทุกปีสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดทำ “รายงานสุขภาพคนไทย ปี 2566 ” นำเสนอ 12  ตัวช... (เพิ่มเติม)

SDG Spotlight – 5 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  7 พฤษภาคม – 12 พฤษภาคม 2566 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้ เลือกตั้งล่ว... (เพิ่มเติม)

How to ใช้มาตรฐานความยั่งยืนของเอกชนมาช่วยรัฐรายงานความก้าวหน้า SDGs

ตามกระบวนการปกติภาครัฐจะรายงานความคืบหน้าตาม SDGs ของประเทศตนเองผ่านการส่งรายงานการทบทวนระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Reviews: VNRs) โดยที่ข้อมูลเหล่านี้เป็นการรวบรวมและ... (เพิ่มเติม)

SDG Policy Focus : เลือกตั้ง 66 นโยบายพรรคไหนตอบโจทย์ SDGs ที่สุด

โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง 66 การเลือกตั้งทั่วไปที่ประชาชนตื่นตัวมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทย SDG Policy Focus ฉบับนี้ชวนทุกคนสำรวจนโยบายของ 9 พรรคการเมืองที่ประชาช... (เพิ่มเติม)

บทสรุปความต้องการของพื้นที่: สิ่งที่ภาคใต้ชายแดนต้องการเพื่อแก้ปัญหาสำคัญ

ทำความรู้จักโครงการ Area Need ได้ที่นี่ ดาวน์โหลดชุดภาพอินโฟกราฟิกบทความนี้ได้ที่นี่ 1. ประเด็นการพัฒนาที่พื้นที่ให้ความสำคัญ การทบทวนความสำคัญของประเด็นการพั... (เพิ่มเติม)

SDG Spotlight – 5 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  1 – 5 พฤษภาคม 2566 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้ ชนพื้นเมืองทั่วโลกเรี... (เพิ่มเติม)

บทสรุปความต้องการของพื้นที่: สิ่งที่ภาคใต้ต้องการเพื่อแก้ปัญหาสำคัญ

ทำความรู้จักโครงการ Area Need ได้ที่นี่ ดาวน์โหลดชุดภาพอินโฟกราฟิกบทความนี้ได้ที่นี่ 1. ประเด็นการพัฒนาที่พื้นที่ให้ความสำคัญ การทบทวนความสำคัญของประเด็นก... (เพิ่มเติม)

SDG Move จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาด้านความยั่งยืน “Youth Leaders for Localizing SDGs”

23 เมษายน 2566 - ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) จัดค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำนักศึกษาด้านความยั่งยืน "Youth Leaders for Localizing SDGs" ระหว่า... (เพิ่มเติม)

บทสรุปความต้องการของพื้นที่: สิ่งที่ภาคตะวันออกต้องการเพื่อแก้ปัญหาสำคัญ

ทำความรู้จักโครงการ Area Need ได้ที่นี่ ดาวน์โหลดชุดภาพอินโฟกราฟิกบทความนี้ได้ที่นี่ 1. ประเด็นการพัฒนาที่พื้นที่ให้ความสำคัญ การทบทวนความสำคัญของประเด็นก... (เพิ่มเติม)

SDG Spotlight – 6 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 1 ประจำเดือนเมษา 2566

จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  25 – 31 มีนาคม 2566 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้ เอเชีย-แปซิฟิก ต้องใช้เวล... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 321 บทความ