THE Impact Rankings 2021 – มีมหาวิทยาลัยกว่า 1,200 แห่ง ส่งข้อมูลร่วมจัดอันดับการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน SDGs

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดย The Times Higher Education (THE) Impact Rankings ได้มีสถ... (เพิ่มเติม)

ป่าอะเมซอนถูกทำลายเพิ่มขึ้น 17% ทำให้โลกสูญเสียป่าปฐมภูมิสูงสุดเป็นปีที่ 3 ขณะที่อินโดนีเซียและมาเลเซียทำผลงานได้ดีขึ้น

ข้อมูลใหม่จากโครงการดาวเทียมติดตามป่าอะเมซอน (Monitoring of the Andean Amazon Project: MAAP) ภายใต้องค์กรไม่แสวงผลกำไรของสหรัฐฯ ‘Amazon Conservation’ เมื่อ 7 เมษายน 2564 เผย การตั... (เพิ่มเติม)

สหรัฐฯ จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำขนานใหญ่ แก้ปัญหาด้านน้ำและให้คนทั้งประเทศมีงานทำ

รัฐบาลภายใต้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน เสนอให้มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำกับงบประมาณก้อนใหญ่เมื่อสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงและยกระดับการบริหารจัดการน้ำ ทั้งน้... (เพิ่มเติม)

เมื่อพลาสติกถูกกังขา กระดาษที่มีอายุการใช้งานนานแต่ย่อยสลายได้จะเป็นทางเลือก

การที่ผู้บริโภคเลือกสนับสนุนแพ็กเกจที่มีความยั่งยืนมากขึ้นได้ช่วยกระตุ้นให้ผู้ผลิตได้คิดค้นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์หรือสร้างขยะน้อยลงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งได้กลายเป็นเทร... (เพิ่มเติม)

เชื่อมคนนับล้านผ่าน Sustainable Development Festival รับฟังเสียงภาคประชาสังคม เพื่อผลักดันการขับเคลื่อนประเทศอิตาลีสู่ความยั่งยืน

Sustainable Development Festival คืองานเทศกาลที่จัดโดย Italian Alliance for Sustainable Development (ASviS) ตั้งแต่ปี 2017 และสามารถดึงดูดผู้คนนับล้านจากทุกภาคส่วนในอิตาลี เพื่อสร... (เพิ่มเติม)

56 มหาวิทยาลัยจาก 30 ประเทศทั่วโลกร่วมลงนามแถลงการณ์ร่วมผู้นำมหาวิทยาลัยระดับโลก กับบทบาทนำขับเคลื่อน SDGs

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย Zhejiang ของจีน จัดงาน (ออนไลน์) ‘บทบาทของมหาวิทยาลัยในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030’ (Role of Universities in the 2030 Agenda) พร้อ... (เพิ่มเติม)

มาตรฐานใหม่ของภาคการไฟฟ้า ให้ SDG Roadmap for Electric Utilities นำทางสู่อนาคตของพลังงานสมัยใหม่ที่ราคาถูก มีคุณภาพ และยั่งยืน

สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (The World Business Council for Sustainable Development: WBCSD) เผยแพร่ Sector Transformation: An SDG Roadmap for Electric Utilities  เมื่อวันท... (เพิ่มเติม)

FAO ออกคู่มือ ‘Climate-Smart Livestock’ เป็นทางออกให้ภาคปศุสัตว์ในเอเชียแปซิฟิก เพิ่มผลิตภาพพร้อมกับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ภาคปศุสัตว์ในฐานะกิจกรรมการผลิตของมนุษย์นั้นเป็นส่วนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหลักก็ว่าได้ โดยมีการประมาณว่าเป็นส่วนที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก... (เพิ่มเติม)

ให้เทคโนโลยีทางการเกษตรไข ‘trade-offs’ ประเด็นอาหารที่เพียงพอกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

การผลิตอาหารอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับที่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการของโลกที่มีประชากรกว่า 7.8 พันล้านคนนั้น นับว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของภาคการเกษ... (เพิ่มเติม)

เอเชียแปซิฟิกจะฟื้นคืนจากโรคระบาด เมื่อมีนโยบายที่ประสาน ‘สุขภาพ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม’

เมื่อวันที่ 23- 26 มีนาคมที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) จัดการประชุมหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 8 (Asia-Pacific For... (เพิ่มเติม)