SDG Updates | งานศพกับรอยเท้าความยั่งยืนของผู้ที่จากไป

แนวคิดความยั่งยืนและวิธีคิดที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่เพียงแต่แทรกซึมหรือเผยให้เห็นผ่านวิถีการใช้ชีวิตและการออกแบบกิจกรรมขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความยั... (เพิ่มเติม)

เริ่มต้นค่ำวันนี้ “การอภิปรายทั่วไป” (General Debate) ของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UNGA) ครั้งที่ 76

การอภิปรายทั่วไป (General Debate) ของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly - UNGA) ครั้งที่ 76 (UNGA76) จะมีขึ้นตั้งแต่วันอังคารที่ 21 กันยายน ถึง วันจันทร์ท... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | 10 เพลงที่ฟังแล้วเติมไฟให้มาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

พบกับคอลัมภ์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม ฟัง – ความยั่งยืนในเพลย์ลิสต์เพลงในวั... (เพิ่มเติม)

เลขาธิการ UN แต่งตั้ง BLACKPINK ให้เป็นผู้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Advocate)

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศชื่อวงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีใต้ 'BLACKPINK' เป็นผู้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Advocate) อย่างเป็นทางการล่าสุด ก่อนเริ่มการประชุมสมัชชาสหประชาชา... (เพิ่มเติม)

การล่าสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อการบริโภคเนื้อภายในประเทศ เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

การล่าสัตว์ป่าเพื่อบริโภคภายในประเทศ ไม่เพียงส่งผลกระผลกระทบต่อการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าท่ีอพยพย้ายถิ่นเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เช่น โควิ... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | 4 ช่องยูทูปภาษาไทยที่สื่อสารเรื่อง SDGs

พบกับคอลัมภ์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม ดู – ความยั่งยืนในช่องยูทูปไทยในวันนี... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 13: สถานะ SDGs ประเทศไทย SDG Index vs รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563

สวัสดีวันอังคารครับ สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่มีความตื่นเต้นสำหรับคนทำงานด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เนื่องจากเป็นสัปดาห์ที่ผ่านมาม... (เพิ่มเติม)

WHO และ หน่วยงาน UN รวบรวม 500 วิธี ลดการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยจากปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

องค์การอนามัยโลก (WHO) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ร่วมกันเผยแพร่เอกสารรวบรวมองค์ความรู้... (เพิ่มเติม)

ILO และ IUCN ลงนาม MOU เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและการพึ่งพากันระหว่างงานและธรรมชาติ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ฉบับใหม่ เพื่อสร้างความตระหนักถึงการพึ่งพาอาศัยกันระหว่าง 'ง... (เพิ่มเติม)

รายงานตัวชี้วัดการพัฒนาของ ADB พบว่าโควิด-19 ทำให้มี 80 ล้านคนในเอเชียและแปซิฟิกตกอยู่ในความยากจนขั้นรุนแรง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asia Development Bank: ADB) ได้เผยแพร่รายงาน Key Indicators for Asia and the Pacific 2021 เพื่อนำเสนอชุดข้อมูลสถิติล่าสุดของ... (เพิ่มเติม)