เผยแพร่แล้ว ! “SDG Highlights 2023: Thailand’s Unsustainable Development Review” ไฮไลต์สถานการณ์สำคัญของ​ “ความไม่ยั่งยืน” ในประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2566 นับเป็นหมุดหมายสำคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยผ่านเวลามาครึ่งทางแล้วในการลงมือทำเพื่อจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ให้ทันตามกำหนดภายในปี พ.ศ. 2573 จึงเ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เปิดตัว “SDG Highlights 2021: A Year through COVID-19” สรุปทุกความเคลื่อนไหว ทุกเรื่อง SDGs ที่คุณควรรู้ในปีที่ผ่านมา

โลกในปีพ.ศ. 2564 ที่ผ่านมายังต้องเผชิญกับความท้าทายสำคัญแห่งยุคอย่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปพร้อมกับที่ SDG Move นั้นได้ริเริ่มทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อถ่ายทอดข่าวสารสาระสำคัญ ... (เพิ่มเติม)

การนำเสนอรายงานขั้นกลางโครงการสำรวจสถานะ SDGs ในประเทศไทยฯ

ภาพบรรยากาศงานในช่วงเช้า วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมแมนดาริน โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร ... (เพิ่มเติม)

3 of 3