SDG Updates | เปิดตัว “SDG Highlights 2021: A Year through COVID-19” สรุปทุกความเคลื่อนไหว ทุกเรื่อง SDGs ที่คุณควรรู้ในปีที่ผ่านมา

โลกในปีพ.ศ. 2564 ที่ผ่านมายังต้องเผชิญกับความท้าทายสำคัญแห่งยุคอย่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปพร้อมกับที่ SDG Move นั้นได้ริเริ่มทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อถ่ายทอดข่าวสารสาระสำคัญ ... (เพิ่มเติม)

การนำเสนอรายงานขั้นกลางโครงการสำรวจสถานะ SDGs ในประเทศไทยฯ

ภาพบรรยากาศงานในช่วงเช้า วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมแมนดาริน โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร ... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 2 จาก 2 บทความ