SDG Insight | 1 ปีของการสื่อสารเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน: ถอดบทเรียนจากการทำงาน

แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการคาดหวังให้มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดี โดยคำนึงถึงมิติการพัฒนาอย่างรอบด้านตั้งแต่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น กระบวนการพั... (เพิ่มเติม)

ความพยายามร่วมขับเคลื่อน SDGs ในไทย โดย SDSN Thailand และ SDG Move ได้รับการยอมรับระดับสากลตาม Networks in Action 2021

ก่อนจะจบปี 2564 หนึ่งปีของความพยายามร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย ประสบความสำเร็จไปอีกหนึ่งก้าว โดยผลงานของเครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (SD... (เพิ่มเติม)

โครงการสร้างทางหลวงแห่งใหม่ในบาหลี มีเสียงกังวลถึงผลกระทบต่อพื้นที่ปลูกข้าว ระบบชลประทาน และทางเดินน้ำของเกาะ

โครงการพัฒนาสร้างทางหลวงขนาดใหญ่แห่งที่ 2 ในบาหลีที่ถูกนำเสนอมาตั้งแต่ช่วงปี 2563 กำลังถูกตั้งคำถาม เพราะนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมประเมินว่าถนนทางหลวงเส้นนี้จะกระทบกับแหล่งทำเกษตรก... (เพิ่มเติม)

ศาลฎีกาของอินเดียเร่งให้ฝ่ายบริหารเมืองเดลียื่นแผนการลดระดับมลพิษทางอากาศ เพราะปัญหาหมอกควันเป็น ‘ภาวะฉุกเฉิน’

ศาลฎีกาของอินเดียประกาศว่าปัญหาหมอกควันในเมืองเดลีเป็น ‘ภาวะฉุกเฉิน’ จากที่มีระดับคุณภาพอากาศ AQI อยู่ที่ระหว่าง 400 - 500 เสมือนว่า “สูบบุหรี่ 20 มวนต่อวัน” เพราะเพียงค่าคุณภาพอา... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | โค้งสุดท้ายก่อน 2030: แผนพัฒน์ 13 กับการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ความยั่งยืน?

ในยุคความผันผวนของสังคมโลก ความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 วิกฤตเศรษฐกิจ การปรับตัวกับเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด ความเข้มข้นในการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และการพร้อมร... (เพิ่มเติม)

โครงข่ายถนนที่มีคุณภาพและการก่อสร้างที่ลดก๊าซโลกร้อน จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของอินเดีย – ตอบโจทย์ Net-Zero

2 นักวิชาการจาก University of Reading และ University of Warwick เขียนบทความวิเคราะห์ India’s terrible roads: how to build a world-class network and still reach net zero ใน The Con... (เพิ่มเติม)

3 สถาปนิกหญิง ‘VARAA’ จากฟินแลนด์กับงานสื่อสาร ปรับวงการสถาปัตยกรรมที่ตระหนักถึง Climate Change

- Sustainable Construction - “สถาปัตยกรรม” และอาชีพสถาปนิก เป็นอีกสาขาวิชาการ/อาชีพหนึ่งที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืน เพราะเพียงพูดถึงการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติของงาน... (เพิ่มเติม)

คนทั่วโลกถึง 216 ล้านคน อาจต้องย้ายถิ่นฐานภายในประเทศเพราะผลกระทบจาก Climate Change ภายในปี 2050

รายงานจากธนาคารโลก ประเมินว่า หากไม่มีการดำเนินการเพื่อรับมือและแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเร่งด่วน อาจผลักดันให้ผู้คนทั่วโลกถึง 216 ล้านคน ภายในปี 2050 ที่ต้องโยกย้า... (เพิ่มเติม)

1.1 ล้านชีวิตที่เสียไปทั่วภูมิภาคแอฟริกาในปี 2562 มีสาเหตุมาจาก “มลพิษทางอากาศ”

การศึกษาโดย Boston College ร่วมกับ UN Environment Programme เผยแพร่ในวารสาร Lancet Planetary Health ที่พยายามศึกษาผลกระทบของมลพิษทางอากาศ ระบุว่า มลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู... (เพิ่มเติม)

พลเมืองรัฐนิวยอร์กเห็นชอบแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้ทุกคนมี “สิทธิในอากาศและน้ำสะอาด และสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในรัฐนิวยอร์กได้ลงคะแนนรับบทบัญญัติการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐ ซึ่งได้เพิ่มเติมมาตรา 19 ในพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิของพลเมือง ... (เพิ่มเติม)