Editor’s pick 10 (Special Ep.) | Mid-year Revisit – ย้อนอ่านรายงาน 16 ฉบับ ไม่พลาดทุกสถานการณ์ SDGs ตลอดครึ่งปีที่ผ่านมา

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน ข้อเขียนฉบับนี้จะขอสร้างความพิเศษกว่าจดหมายข่าวฉบับที่ผ่านมา ด้วยการพาผู้อ่านของ SDG Move ทุกท่านย้อนทบทวนสถานการณ์การความก้าวหน้า/ถอยหลัง อุปสรรคและความสำ... (เพิ่มเติม)

Editor’s pick 09 | เดือนแห่งการทบทวน ‘เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน’ เมื่อ SDGs อาจไม่สามารถบรรลุได้ทันเวลา – ร่วมติดตามผลจากการประชุม HLPF 2024

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน เดือนกรกฎาคมนี้ มีการประชุมสำคัญซึ่งเป็นเวทีกลางของสหประชาชาติสำหรับการติดตามผลและทบทวนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในร... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เมื่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศ-ภัยพิบัติ บังคับให้ผู้คนจำนวนมหาศาลต้อง ‘โยกย้ายถิ่นฐาน’ อะไรคือแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้?

แพรวพรรณ ศิริเลิศ เมื่อโลกยิ่งร้อนขึ้น ยิ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็นโลกร้อน ทะเลเดือด หรือฝนตกหนัก ผู้คนในหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาจากว... (เพิ่มเติม)

Editor’s Pick 08 | ครึ่งปี 2567 การขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ SDGs ยังท้าทาย โดยเฉพาะสุขภาพและการศึกษาของเด็กที่เสี่ยงวิกฤติหลายประเด็น พร้อมชวนสำรวจข้อค้นพบจาก SDG Report 2024

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน เดินทางเข้าสู่เดือนครึ่งปี 2567 กันแล้ว การขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนยังคงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างป... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | สรุปเสวนา “ปัจจัยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมข้ามภาคส่วนในการขับเคลื่อนเป้าหมายหมาย SDGs: การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” (โครงการย่อยที่ 5)

ชวนอ่านบทสรุปเวทีเสวนา หัวข้อ “ปัจจัยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมข้ามภาคส่วนในการขับเคลื่อนเป้าหมายหมาย  SDGs: การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” (โครงการย่อยที่ 5) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันท... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | สรุปเสวนา “การควบรวมดัชนีความเปราะบางทางสังคมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน: กรณีศึกษา กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล” โครงการย่อยที่ 1 

ชวนอ่านบทสรุปเวทีเสวนา ในหัวข้อ “การควบรวมดัชนีความเปราะบางทางสังคมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน: กรณีศึกษา กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล” ซึ่งจัดขึ้น ... (เพิ่มเติม)

Editor’s pick 07 | ไตรมาสแรกของปี 2024  ‘โลกรวน’ ยังกระทบไทยเเละนานาชาติต่อเนื่อง พบคนอพยพ-สัตว์เสี่ยงสูญพันธุ์ 

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน เข้าสู่เดือนที่สี่ของปี 2024 ช่วงต้นปีที่ผ่านมา หลายฟากฝ่ายต่างพูดถึงสภาพอากาศที่ดูเหมือนจะร้อนมากกว่าทุกปี ตอกย้ำสถานการณ์สภาพอากาศที่เลวร้ายซึ่งเกิดขึ้นท... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | สรุปเสวนา “การเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งและการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ” (โครงการย่อยที่ 3)

ชวนอ่านบทสรุปเวทีเสวนา หัวข้อ “การเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งและการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ” (โครงการย่อยที่ 3) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | สรุปเสวนา “การศึกษาและการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนเป้าหมายย่อยที่ 16.5 (ลดการทุจริตและรับสินบน) ในประเด็นท้าทายด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน” โครงการย่อยที่ 4

ชวนอ่านบทสรุปเวทีเสวนา ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การศึกษาและการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนเป้าหมายย่อยที่ 16.5 (ลดการทุจริตและรับสินบน) ในประเด็นท้าทายด้านการต่อต้า... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | สรุปเสวนาวิชาการสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน “การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่ของประเทศไทย”

ปัจจุบันการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของประเทศไทย มีการมุ่งเน้นกระบวนการทำงานแบบบูรณาการมากขึ้น โดยการนำหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเช... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | สรุปประเด็นสำคัญ รายงานความก้าวหน้า SDGs ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific SDG Progress Report 2024)

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี 2024 (Asia-Pacific SDG Progress Report 2024) โดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเช... (เพิ่มเติม)

Editor’s pick 06 | “ฤดูร้อน-ฝุ่น” ยังป่วนไทย ขณะที่โลกวุ่น เหตุ “สงคราม-ความขัดแย้ง” ที่ยังไม่รู้วันจบ 

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน เดินทางเข้าสู่เดือนที่สามของปีกันแล้วพร้อมกับต้อนรับ “ฤดูร้อน” และ “ฤดูฝุ่น” ที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงง่าย ๆ ตอกย้ำว่าปัญหามลพิษทางอากาศและการเปลี่ยนสภาพ... (เพิ่มเติม)

12 of 188