SDG Updates | สรุปเสวนา “การศึกษาและการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนเป้าหมายย่อยที่ 16.5 (ลดการทุจริตและรับสินบน) ในประเด็นท้าทายด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน” โครงการย่อยที่ 4

ชวนอ่านบทสรุปเวทีเสวนา ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การศึกษาและการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนเป้าหมายย่อยที่ 16.5 (ลดการทุจริตและรับสินบน) ในประเด็นท้าทายด้านการต่อต้า... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | สรุปเสวนาวิชาการสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน “การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่ของประเทศไทย”

ปัจจุบันการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของประเทศไทย มีการมุ่งเน้นกระบวนการทำงานแบบบูรณาการมากขึ้น โดยการนำหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเช... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | สรุปประเด็นสำคัญ รายงานความก้าวหน้า SDGs ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific SDG Progress Report 2024)

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี 2024 (Asia-Pacific SDG Progress Report 2024) โดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเช... (เพิ่มเติม)

Editor’s pick 06 | “ฤดูร้อน-ฝุ่น” ยังป่วนไทย ขณะที่โลกวุ่น เหตุ “สงคราม-ความขัดแย้ง” ที่ยังไม่รู้วันจบ 

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน เดินทางเข้าสู่เดือนที่สามของปีกันแล้วพร้อมกับต้อนรับ “ฤดูร้อน” และ “ฤดูฝุ่น” ที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงง่าย ๆ ตอกย้ำว่าปัญหามลพิษทางอากาศและการเปลี่ยนสภาพ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ขจัดปัญหา “เเก่ก่อนรวย” หลังเข้าสู่สังคมสูงวัย ประเทศไทยพร้อมเเค่ไหน ? 

แพรวพรรณ ศิริเลิศ ‘แก่ก่อนรวย’ วลีคุ้นหูในสังคมไทย แม้จะผ่านมาแล้วหลายยุคสมัย แต่คำนี้ก็ยังสะท้อนภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี โดยประเทศไ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | สมรภูมิอำนาจเปลี่ยน (สุขภาพ) โลก

สพญ.ดร. อังคณา เลขะกุล รู้ไหมว่า สงครามรัสเซีย - ยูเครน ทำให้พวกเราต้องซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปราคาสูงขึ้นรู้ไหมว่า การระบาดของโรคกว่า 70% เกิดขึ้นภายใต้พื้นที่... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 31: ทำธุรกิจอย่างมีหัวใจ เพื่อสร้างกำไรและดูแลโลกไปพร้อมกัน

สวัสดีครับทุกท่าน ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา SDG Move ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับสื่อออนไลน์ด้านข้อมูลข่าวสาร Future Trends กับโปรเจกต์งาน Future Trends Ahead & Awards 2024 - Knowin... (เพิ่มเติม)

Editor’s pick 05 | ส่งท้ายปี 2566 – ต้อนรับปี 2567 โลกเเละไทยยังคงเน้นหนักเเก้ปัญหา ‘Climate Change’ เเละ ‘ฝุ่นพิษ’

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับปี 2566  ปีที่หลายคนอาจรู้สึกว่าเป็นปีแห่งความสับสนอลหม่าน เมื่อมองไปยังสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งระดับโลกเเละ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | สรุปสาระสำคัญจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนเพื่อ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ของประเทศไทย พ.ศ. 2566

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป็นวาระระดับโลกที่หลายฝ่ายต่างดำเนินการร่วมกัน มาเป็นระยะเวลากว่า 8 ปี นับตั้งแต่องค์การสหประชาชาติและ 193 ประเท... (เพิ่มเติม)

SDG Updates: ‘พิษ-แพร่-พัง’ หายนะจากสงครามต่อการล่มสลายของระบบสุขภาพ

อติรุจ ดือเระ การสู้รบครั้งล่าสุดระหว่างอิสราเอลกับขบวนการฮามาสล่วงเลยเข้าสู่เดือนที่ห้าแล้ว โดยข้อมูลจนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 พบว่าความขัดแย้งและความรุนแรงดังกล่าวส่งผลให้... (เพิ่มเติม)

Editor’s pick 04 | ประมวลเรื่องราวครึ่งหลังของปี 2023: บทสรุปของ 7 ปีแห่งความท้าทายที่ทำให้ไทยยังต้องเผชิญกับ ‘ความไม่ยั่งยืน’

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน เดินทางมาถึงเดือนสุดท้ายของปี 2023 จดหมายข่าวฉบับนี้ จะมาสรุปประเด็นสำคัญต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ใ... (เพิ่มเติม)

คิดคำนึงผู้พิการในทุกสมการของการพัฒนา เพื่อ ‘รื้อ-เร่ง-สร้าง’ โลกที่ยั่งยืนของคนทุกคน

นายอติรุจ ดือเระ การแสดงอคติ กีดกันสิทธิ และเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการที่ยังคงปรากฏในสังคมไทยนับเป็นภัยคุกคามอย่างยิ่งต่อความพยายามดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ห... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 180 บทความ