Director’s Note: 30: สื่อมวลชนกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

สวัสดีครับทุกท่าน เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเป็นได้เป็นหนึ่งในวิทยากรร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ "ไทยในสถานการณ์ SDGs: บทบาทสื่อมวลชนควรเป็นอย่างไร" จัดโดยสมาพันธ์สื่อม... (เพิ่มเติม)

เผยแพร่แล้ว ! “SDG Highlights 2023: Thailand’s Unsustainable Development Review” ไฮไลต์สถานการณ์สำคัญของ​ “ความไม่ยั่งยืน” ในประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2566 นับเป็นหมุดหมายสำคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยผ่านเวลามาครึ่งทางแล้วในการลงมือทำเพื่อจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ให้ทันตามกำหนดภายในปี พ.ศ. 2573 จึงเ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | สรุปเสวนา “Broken Governance – ความผุผังของธรรมาภิบาล = รากความไม่ยั่งยืนของไทย”

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ธรรมาภิบาลเป็นหนึ่งในประเด็นภายใต้ SDG16 สังคมที่สงบสุข ยุติธรรม สถาบันที่เข้มแข็ง ทว่าความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | สำรวจกระแสการเคลื่อนย้ายของแรงงานข้ามชาติ – เมื่อไทยอาจเผชิญปัญหา ‘ขาดแคลนแรงงาน’ 

แพรวพรรณ ศิริเลิศ* ในปัจจุบัน ประเทศเทศไทยประสบกับภาวะความต้องการพึ่งพาแรงงานข้ามชาติที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการลดลงของผลิตภาพของแรงงาน (labour productivity) การขาดแคล... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | สรุปประเด็นการประชุม HLPF 2023  

จบไปแล้วกับหนึ่งกิจกรรมสำคัญของการดำเนินงานตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030 ในการประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustain... (เพิ่มเติม)

คุณภาพระบบนิเวศทะเลไทยอาจวิกฤติ หาก “ปัญหาขยะพลาสติกในทะเล” ยังไม่ถูกจัดการอย่างยั่งยืน

ผศ.จิตราภรณ์ ฟักโสภา ปัญหาขยะพลาสติกเป็นหนึ่งในปัญหาที่ผู้คนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ เนื่องจากแนวโน้มการเกิดขยะพลาสติกนั้นมีมากขึ้นทุก ๆ ปี มีงานวิจัยที่เผยว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาม... (เพิ่มเติม)

หากไทยไร้เสรีภาพสื่อ จะขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ SDGs ได้แค่ไหน?

เมื่อกล่าวถึง ‘เสรีภาพสื่อ’ ในพื้นที่ของการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยผิวเผิน เรามักเพ่งความสนใจไปที่เป้าหมายย่อย (target) ที่ 1... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เตรียมตัวสำหรับ HLPF 2023 ในปีครึ่งทางของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030

การประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) ประจำปี พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) หรือ ‘HLPF 2023’ ที่จะจั... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ปรับระยะโฟกัส SDGs ในบริบทประเทศไทย ผ่านเวทีเสวนาและนิทรรศการภาพถ่าย SDGs l The Depth of Field หมุดหมายการพัฒนาในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน

ประเด็นสำคัญ  SDGs เป็นเรื่องของทุกขั้วการเมืองทั้งระดับโลกและระดับท้องถิ่น จะอนุรักษ์นิยมหรือก้าวหน้าก็ควรร่วมกันขับเคลื่อน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อน SDGs ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | บทบาท ‘ผู้หญิง’ ในพื้นที่ทางการเมือง ต้องเผชิญกับความท้าทายใดในเส้นทางนี้

แพรวพรรณ ศิริเลิศ* เมื่อเป็นนักการเมืองหญิง ไม่ว่าบทบาทไหนก็ไม่ง่าย การเลือกตั้งปี 2566 นับเป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนตื่นตัวมากที่สุดในประวัติศาสตร์ มีกระแสนักการเมืองหน้าใ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ทับซ้อนและทวีคูณ: คลี่ชั้นความรุนแรงที่ LGBTQI ต้องเผชิญ

อาจารย์ ดร.วริษา องสุพันธ์กุล [1] Pride month ในปีนี้เต็มไปด้วยสีสันและครึกครื้นกว่าหลายปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเพราะบรรยากาศแห่งความหวังที่ภาคการเมืองส่งมาถึงประชาชน ดังจะเห็น... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG Index 2023 สถานการณ์โลก – อาเซียน – ไทยหลังผ่านมาครึ่งทาง

เผยแพร่อย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ "รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน" (Sustainable Development Report: SDR) และ SDG Index  2023 (2566)  จัดทำโดย Sustainable Development Solutions ... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 168 บทความ