SDG Updates | เรียนรู้ SDGs ผ่านการ์ตูน เรื่อง “โลกของเรา และ 17 เป้าหมาย”

เปิดตัว หนังสือการ์ตูนเพื่อการเรียนรู้ SDGs เรื่อง “โลกของเรา และ 17 เป้าหมาย” การ์ตูนเรื่อง “โลกของเรา และ 17 เป้าหมาย” แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ชื่อ “The Planet and the 17... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | สหรัฐฯ ถอนตัวจาก WHO ส่งผลอย่างไรต่อ SDGs

พิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ หลังการระบาดของไวรัสโควิด-19 มีเสียงวิจารณ์การทำงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ต่อความล่าช้าในการสื่อสารและให้ข้อมูล ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของประเทศส... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | Standards for SDG Bonds: กลไกระดมทุนเพื่อบรรลุ SDGs

พิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ รู้จัก PRACTICE ASSURANCE STANDARDS FOR SDG BONDS อีกหนึ่งการพัฒนากลไกเพื่อระดมทุนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Bond เป็นตราสารหนี้ที่ออกขึ้น... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG Move ร่วมพูดคุยประเด็น “ประเทศไทย ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ?”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย โครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ได้รับเชิญให้ร่วมพูดคุยในรายการแรงงานก้... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG Move ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค และ ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของโครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG 16 กับการบังคับให้สูญหายในบริบทประเทศไทย

พิมพ์นารา อินต๊ะประเสิรฐ การบังคับให้สูญหาย หรือที่เรียกกันว่า “การอุ้มหาย” คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนำตัวประชาชนไปคุมขังโดยไม่ให้ญาติพี่น้องหรือครอบครัวทราบถึงชะตากรรมขอ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ย่างเข้าสู่ปีที่ 5 พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศเดินหน้าไปถึงไหน

พิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ แม้ว่าความเท่าเทียมทางเพศจะเป็นสิ่งที่ทั่วโลกยอมรับและให้การรับรองในทางสากลว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียมสอดคล้องกับเ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | สำรวจความพร้อมของไทยในการรับมือโควิด-19 ผ่าน Human Development Index (HDI)

ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์ UNDP เผยไทยมีทุนความพร้อมดีในการรับมือ Covid-19 แต่เศรษฐกิจที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นความเปราะบางเฉียบพลันต่อไวรัสระดับสูงที่สุดของโลก ในท... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ซีรีส์สัมมนาออนไลน์ “Volunteering During Pandemic” หัวข้อ “Coronavirus and Its Impact on SDGs” โดย IAVE

เนตรธิดาร์ บุนนาค เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 SDG Move ได้มีโอกาสเข้าร่วมซีรีส์ Webinar: Volunteering During Pandemic (งานอาสาสมัครในระหว่างการระบาดครั้งใหญ่) ในหัวข้อ “Coro... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เปิดรายงาน ESCAP เอเชีย-แปซิฟิก ฉบับเจาะลึกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA)

โดย พิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับความก้าวหน้าของ SDGs ที่สวนทางกับภูมิภาคอื่น SDG Updates ฉบับก่อนหน้าได้นำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานเพื่อบ... (เพิ่มเติม)