SDG Updates | “Good Health and Well-being: เมื่อนิยามของสุขภาพดี’ ไม่ได้หยุดอยู่แค่ร่างกายแข็งแรง”

“Good health and Well-being” ถูกกำหนดให้เป็น 1 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable  Development Goals: SDGs) ที่สหประชาชาติร่วมกันกำหนดขึ้นเป็นวาระการพัฒนาระดับโลกที่ต้อ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates |แก้กฎหมายอาญาเปิดทางให้ ‘ทำแท้ง’ถูกกฎหมาย มองมติของสภาผู้แทนฯ ผ่านเลนส์ SDGs

การทำแท้งเป็นประเด็นที่ถกเถียงในสังคมมาอย่างยาวนาน ด้วยความละเอียดอ่อนทำให้เกิดการปะทะกันระหว่างหลักการ สิทธิเสรีภาพในเนื้อตัวร่างกายของหญิงที่ตั้งครรภ์ กับคุณค่าทางศีลธรรม ความเช... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | 7 นาที สรุป 7 ประเด็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับสถานการณ์ลุ่มแม่น้ำโขง ฉบับ 101

เมื่อต้นเดือนมกราคม 2564 กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ออกประกาศแจ้งเตือนเรื่อง ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงจากการลดการระบายน้ำของเขื่อนจิ่งหง หนึ่งในเขื่อนของประเทศจีนที่เป็นเขื่อนตอ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | 2020 Recap: Impact of Covid-19

ปี 2020 เป็นจุดเริ่มต้นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มวลมนุษยชาติไม่ว่าจะเป็นการล็อคดาวน์ ปิดการเดินทางข้ามประเทศ หน้ากากอนามัยกลายเป็นสิ่งของประจำกาย ทั้งหมดนี้เกิดขึ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | สำรวจผลกระทบของโควิด-19 ต่อสุขภาพจิตของคนไทยใน 1 ปีที่ผ่านมา เพื่อดูแลสุขภาพจิตใจกันให้มากขึ้นในปี 2564

วิกฤติร่วมสมัยอย่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เราชาวโลกล้วนต่างเผชิญมาแรมปี นอกจากจะวัดพละกำลังและภูมิคุ้มกันทางสุขภาพกายไปพร้อมกับทดสอบศักยภาพความเข้มแข็งขององคาพยพส่วนต่าง ๆ ทั... (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้

ตามที่ โครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ควา... (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้

ตามที่ โครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้ภายใต้ “โครงกา... (เพิ่มเติม)

“travail en cours- อยู่ระหว่างดำเนินการ” 12 ธันวาคม 2563 ครบรอบ 5 ปี Paris Agreement

ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 (ค.ศ. 2015) ณ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส ผู้นำจากทั่วโลกต่างแสดงความยินดีกับการที่นานาประเทศรับรอง ความตกลงปารีส (Pa... (เพิ่มเติม)

5 ธันวาคม วันอาสาสมัครสากล

"Together we can through volunteering"เป็นธีมหลักของวันอาสาสมัครประจำปี 2020 เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของบทบาทอาสาสมัครในการเป็นพลังสำคัญของการเอาชนะอุปสรรคและความยากลำบากในพื้นที่ต่า... (เพิ่มเติม)

รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้

ประกาศโครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเรื่อง รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้ ด้วยโครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่... (เพิ่มเติม)