SDG Updates | 7 นาที สรุป 7 ประเด็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับสถานการณ์ลุ่มแม่น้ำโขง ฉบับ 101

เมื่อต้นเดือนมกราคม 2564 กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ออกประกาศแจ้งเตือนเรื่อง ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงจากการลดการระบายน้ำของเขื่อนจิ่งหง หนึ่งในเขื่อนของประเทศจีนที่เป็นเขื่อนตอ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | สหรัฐฯ ถอนตัวจาก WHO ส่งผลอย่างไรต่อ SDGs

พิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ หลังการระบาดของไวรัสโควิด-19 มีเสียงวิจารณ์การทำงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ต่อความล่าช้าในการสื่อสารและให้ข้อมูล ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของประเทศส... (เพิ่มเติม)

ประกาศโจทย์วิจัย: การสำรวจสถานะของ SDGs ในบริบทประเทศไทย ระยะที่ 2 (เป้าหมายที่ 3, 6, 10, 11, 17)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย "การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทยและทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย" ปีที่ 2  การ... (เพิ่มเติม)

มหาลัยคอกหมู-รากแก้วกสิกรรมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

รับชมรายการ ปิดทองแผ่นดิน : ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ดาวน์โหลดข้อมูล ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง พระราชดำรัสของพระบาท... (เพิ่มเติม)

ตลาดสุขใจ-ออร์แกนิคไทยๆ เกษตรกรอิ่มใจ คนไทยสุขภาพดี

เจี๊ยบอ้อม พาเที่ยวตลาดสุขใจ - YouTube กว่า 6 ปีแล้วแห่งตลาดสุขใจ ที่ยืนหยัดอยู่อย่างมั่นคง ด้วยแนวคิด พืชผักอินทรีย์ สดจากไร่ เก็บใหม่จากสวน ราคาไม่แพง ขายตรงจากเกษตรกร ก็กลายที่เ... (เพิ่มเติม)

Doc+Talk5 : Poverty, Inc. บริษัทนี้มีความจนมาขาย

Documentary Club ร่วมกับ Airpay วอลเล็ท แอปฯ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภูมิใจเสนอกิจกรรมดูหนังสารคดีและฟังบรรยายต่อยอดเข้มข้น "DOC+TALK ครั้งที่ 5 : Poverty, Inc.” ในวัน... (เพิ่มเติม)

Focus group “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

การประชุมกลุ่มเฉพาะ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ภายใต้ โครงการการปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 9:00-... (เพิ่มเติม)