9 สิงหาคม วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก – UN DESA จัดงานเฉลิมฉลองภายใต้ธีม “บทบาทสตรีพื้นเมืองในการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น”

ชนพื้นเมืองดั้งเดิม (indigenous people) มีสัดส่วนถึงร้อยละ 6.2 ของประชากรโลก และมีภาษาพูดกว่า 4,000 ภาษา เฉพาะประเทศไทยมีชนพื้นเมืองอยู่กว่า 6.1 ล้านคน จาก 70 ชาติพันธุ์ ซึ่งกระจา... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เปิดตัว “รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2565” เจาะลึกข้อมูลสถานการณ์ SDGs ภายใต้มุมมองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของประเทศไทย

ครั้งแรกของประเทศไทยกับการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วน “เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระตุ... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | (EP.2/2) Sustainability Transformation: มองโอกาส ก้าวข้ามความท้าทายด้วยองค์ความรู้ เพื่อ “พลิกโฉม” การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย

การเร่งรัดการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในทศวรรษสุดท้ายแห่งการลงมือทำ (Decade of Action) นี้คงไม่เกินจริงที่จะกล่าวว่าเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของนานาประเทศที่ต้อ... (เพิ่มเติม)

เด็กที่ติดเชื้อ HIV กว่า 48 เปอร์เซ็นต์เข้าไม่ถึงการรักษา UN จับมือรัฐบาล-ภาคประชาสังคมจัดตั้งพันธมิตรระดับโลกเพื่อเร่งยุติโรคเอดส์ในเด็กภายในปี 2573

ปัจจุบันสามในสี่ของผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมดได้รับการรักษา ขณะที่เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีและได้รับการรักษามีเพียง 52 เปอร์เซ็นต์ หรือเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น เพื่อแก้ไขและตอบส... (เพิ่มเติม)

รัฐเคนทักกี เผชิญ ‘มหาอุทกภัย’ พบผู้เสียชีวิตเเล้ว 25 ราย บ้านเรือนนับร้อยเสียหาย ทุกฝ่ายประสานส่งความช่วยเหลือ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ยากเกินจะคาดการณ์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา จากสถานการณ์ ‘อุทกภัย’ ที่เกิดขึ้น ในรัฐเคนทักกี ประเทศสหรัฐอเมริกา นับเป็นอุทกภัยที่ร้ายแรงอีกคร... (เพิ่มเติม)

Director Notes: 23: การประชุมเชิงปฏิบัติการ CSOs Forum ประจำปี 2565 ระดับประเทศ หัวข้อ หุ้นส่วนการพัฒนาจากชุมชนสู่ประชาคมโลก

สวัสดีครับทุกท่าน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ผมได้มีโอกาสเข้าร่วม "การประชุมเชิงปฏิบัติการ CSOs Forum ประจำปี 2565" ระดับประเทศ ในหัวข้อ หุ้นส่วนการพัฒนาจากชุมชนสู่ประชาคมโลก ... (เพิ่มเติม)

‘Global Climate & SDG Synergy Conference 2022’ หวังสร้างความเข้มแข็งเเก่นักเคลื่อนไหวเยาวชนในการจัดการสภาพภูมิอากาศเชื่อมโยงกับการบรรลุ SDGs

วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2565 มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการหารือเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก นั่นคือการประช... (เพิ่มเติม)

SDGs Report 2022 ชี้ปีนี้ 1 ใน 10 ของประชากรโลกตกอยู่ในภาวะหิวโหย พร้อมเตือน 679 ล้านชีวิตจะไม่มีไฟฟ้าใช้ในปี 2573

ระหว่างการประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) ประจำปี 2565 ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สำ... (เพิ่มเติม)

สำนักเลขาธิการ UN รวบรวมสารสำคัญ VNR ปี 2022 นำเสนอความท้ายทายในการเร่งบรรลุ SDGs ของ 45 ประเทศ

การประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) ประจำปี 2565 ตามตารางกำหนดการวันที่ 11 - 15 กรกฎาคม (ต... (เพิ่มเติม)

SDGs in Focus for HLPF 2022: วิกฤติระบบนิเวศบนบกและทางทะเลต้องเร่งลงมือแก้ไขแบบเชื่อมโยงกัน เพื่อรักษาโลกที่หลากหลายทางชีวภาพและชีวิตที่มั่นคงของคนและสัตว์

ตามตารางกำหนดการของการประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 7 และวันนี... (เพิ่มเติม)

Director Notes: 22: การนำ SDGs ไปปฏิบัติในระดับท้องถิ่นและการฟื้นตัวจากโควิด-19 – คำกล่าวของผู้อำนวยการ SDG Move สำหรับกิจกรรมคู่ขนานของ HLPF 2022 ที่จัดโดยรัฐบาลมาเลเซีย

สวัสดีครับทุกท่าน ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการประชุม High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) ที่องค์การสหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากที่ต้อ... (เพิ่มเติม)

กลุ่มภาคประชาสังคมยื่นเอกสารแสดงจุดยืนแก่ที่ประชุม HLPF 2565 ให้โลกเร่งบรรลุ SDGs และยุติการสู้รบโดยพลัน

ไม่นานมานี้ ก่อนถึงสัปดาห์แห่งการประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) วันที่ 5-15 ก.ค. 2565 ณ ... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 265 บทความ