รู้จักกับ SOA Thailand เครือข่ายเยาวชนไทยกับภารกิจการเปลี่ยนแปลงเพื่อทะเลที่ยั่งยืน

ไม่นานมานี้ Sustainable Ocean Alliance Thailand หรือ SOA Thailand ได้ก่อตั้งขึ้น เป็นเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทย หนึ่งใน 165 ประเทศทั่วโลกที่ได้รับการสนับสนุนจากจากองค์กรไม่แสวงผลกำไร... (เพิ่มเติม)

ออสเตรเลียออกกรอบการทำงานด้านความยั่งยืนเจาะไปที่การผลิต ‘เนื้อแกะ’ และ ‘ขนแกะ’ เป็นครั้งแรกของประเทศ

อุตสาหกรรมผู้ผลิตขนแกะแห่งออสเตรเลีย (Wool Producers Australia) ร่วมกับผู้ผลิตแกะแห่งออสเตรเลีย (Sheep Producers Australia) เผยแพร่กรอบความยั่งยืนว่าด้วยเรื่อง ‘แกะ’ (Australian S... (เพิ่มเติม)

ฟื้นฟูระบบนิเวศด้วยโดรนพร้อมระบบ AI จาก Dendra ที่สามารถเก็บข้อมูลสิ่งมีชีวิตและปลูกต้นไม้คืนป่าได้

Dendra Systems บริษัทสตาร์ทอัพในออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ พัฒนาโดรนพร้อมระบบ AI ในตัว ที่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าที่มีความเสื่อมโทรม เก็บข้อมูลสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดในพื้นที่ และหย่อนเ... (เพิ่มเติม)