ผอ. SDG Move ได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐกในงานประชุมวิชาการระดับชาติ คณะศิลปศาสตร์ มทร. ศรีวิชัย

29 มีนาคม 2567 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐก (Key... (เพิ่มเติม)

SDG Move ขึ้นเวที ‘Future Trends Ahead Summit 2024’ แชร์ Sustainability Trend สำหรับภาคธุรกิจในอนาคต

7 กุมภาพันธ์ 2566 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ได้รับเชิญเป็นหนึ่งในสปีกเกอร์งานเสวนา ‘Future Trends Ah... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | สรุปสาระสำคัญจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนเพื่อ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ของประเทศไทย พ.ศ. 2566

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป็นวาระระดับโลกที่หลายฝ่ายต่างดำเนินการร่วมกัน มาเป็นระยะเวลากว่า 8 ปี นับตั้งแต่องค์การสหประชาชาติและ 193 ประเท... (เพิ่มเติม)

รอง ผอ. SDG Move ให้สัมภาษณ์ประเด็นวิชา “ความยั่งยืน” เผยแพร่ลง National Geographic Thailand

19 มกราคม 2567 - นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี อาจารย์วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับ... (เพิ่มเติม)

ผอ. SDG Move ร่วมวงสนทนา “Industry – Academia – Government Panel Discussion” บนเวทีการประชุม 2024 MIT Bangkok Symposium

18 มกราคม 2567 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ร่วมวงสนทนาหัวข้อ “Industry – Academia – Government Panel Discus... (เพิ่มเติม)

ประมวลภาพถ่าย – เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนเพื่อ “การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” พ.ศ. 2566  (Thailand Sustainable Development Forum 2023)

ประมวลภาพการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนเพื่อ “การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” พ.ศ. 2566 (Thailand Sustainable Development Forum (TSDF) 2023) จัดโดยสำนักงานพัฒนานโยบายส... (เพิ่มเติม)

IHPP-SDG Move-วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมจัด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วน เพื่อ “การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” ประจำปีพ.ศ. 2566

21 ธันวาคม 2566 - สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศา... (เพิ่มเติม)

SDG Move ร่วมงาน FUTURE TRENDS AHEAD PRESS & PURPOSES แชร์เทรนด์ความยั่งยืน ปี 2024

13 ธันวาคม 2566 - ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) เข้าร่วมงานแถลงข่าว ‘Press Conference Future Trends Ahead &... (เพิ่มเติม)

รองผอ. SDG Move ร่วมเวทีเสวนา “SDGs และ BCG มุมมองคนรุ่นใหม่ต่องานวิจัยและนวัตกรรมไทย” ภายในงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7

16 พฤศจิกายน 2566 - ดร.ณัฐ​วิคม​ พันธุ​วงศ์​ภักดี​ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ร่วมเป็นวิทยากรเวทีเสวนาในงานประชุมวิชาการระดับชาติและน... (เพิ่มเติม)

ผู้อำนวยการ SDG Move ให้สัมภาษณ์รายการ “Policy Watch จับตาอนาคตประเทศไทย” ของ The Active

9 ตุลาคม 2566 - เฟซบุ๊กเพจ The Active เผยแพร่คลิปวิดีโอการให้สัมภาษณ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการ SDG Move ในประเด็น "นโยบายด้านความยั่งยืน" ให้กับรายการ Policy... (เพิ่มเติม)

SDG Move ร่วมงาน Sustainability Expo 2023 บนเวทีพูดคุยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน SDGs

9 ตุลาคม 2566 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ได้รับเชิญเป็นวิทยาร่วมเวทีสนทนาภายในงาน Sustainability Expo 2023... (เพิ่มเติม)

SDG Move รับโล่เชิดชูองค์กรขับเคลื่อนสันติภาพจากหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื่องในวันสันติภาพสากล

23 กันยายน 2566 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) เข้าร่วมงานวันสันติภาพสากล ซึ่งจัดโดยหลักสูตรสันติศึกษาภาคไทย ร... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 70 บทความ