SDG Podcast | EP.6 “ประโยชน์ของการเข้าใจ SDGs แบบจับต้องได้”

ในตอนที่แล้ว เราพูดคุยกันว่าคนธรรมดาสามารถทำตาม SDGs ได้อย่างไรบ้าง แต่เคยสงสัยไหมว่าถ้าเราทำไปแล้วเราจะได้อะไรบ้าง นอกจากเราอยู่ในสังคมที่ดีขึ้น อยู่ในโลกที่ดีขึ้น ซึ่งก็คงเป็นเป... (เพิ่มเติม)

SDG Podcast | EP.5 “คนธรรมดาอย่างเราช่วยโลกบรรลุ SDGs ได้จริงหรือ”

เนื่องจาก SDGs เป็นเป้าหมายระดับโลก ทำให้บางท่านคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องทางเทคนิคที่เหมาะกับคนทำงานภาครัฐ คนทำงานภาคนโยบาย หรือคนที่มีความกระตือรือร้นสูงที่ต้... (เพิ่มเติม)

SDG Podcast | EP.4 “4 เรื่องที่รู้แล้วนำไปใช้ ยังไงก็ทำงานตอบโจทย์ SDGs”

สามตอนที่ผ่านมาเราได้พูดถึงเรื่องพื้นฐาน ทั้งความเป็นมา และวิธีการเชื่อมโยง SDGs กับประเด็นรอบตัวของเราไปแล้ว ในตอนนี้อยากชวนทุกท่านมาดูกันว่าถ้าเราจะนำ SDGs ไปใช้จริง ๆ เราควรคำน... (เพิ่มเติม)

SDG Podcast | EP.3 “SDGs เชื่อมโยงกับเรื่องราวรอบตัวอย่างไร”

จากสองตอนที่ผ่านมา ทำให้ทุกท่านทราบแล้วว่า SDGs คืออะไร ในตอนนี้จึงอยากชวนทุกท่านมาใช้ประโยชน์จาก 17 เป้าหมายนี้กัน โดยเราสามารถนำ SDGs มาประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น ใช้เป็นกรอบ... (เพิ่มเติม)

SDG Podcast | EP.2 “ทำความรู้จัก SDGs ฉบับคนธรรมดา”

SDGs ไม่ใช่เป้าหมายการพัฒนาชุดแรกของโลกหลังจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (millennium development goals หรือ MDGs) ซึ่งมีกำหนดวาระตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-2015 ได้สิ้นสุดลง ในการประชุ... (เพิ่มเติม)

SDG Podcast | EP.1 “ทำไมเราต้องรู้จัก SDGs”

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เป็นเป้าหมายระดับโลกจำนวน 17 เป้าหมาย ครอบคลุมทั้งประเด็นเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยประเทศสมาชิกองค์การ... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 6 จาก 6 บทความ