สัตว์-พืช กว่าล้านสายพันธุ์เสี่ยงสูญพันธุ์เร็วขึ้น ผลจาก climate change เเละมลพิษ กระทบระบบนิเวศทั่วโลก

ทุกวันที่ 22 พฤษภาคมของทุกปี องค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) ได้ประกาศให้เป็นวันสากลเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity) สำหรับปีนี้ได้กล... (เพิ่มเติม)

Policy Brief | สำรวจดัชนีความเปราะบางทางสังคม จาก ‘การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ’ สู่การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง

ความท้าทายของโลกในศตวรรษที่ 21 คือ การขยายตัวของเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประสิทธิภาพของทรัพยากร (resource efficiency) และความยากจน (poverty) ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการกำ... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 62 – climate justice – ความเป็นธรรมทางภูมิอากาศ

ปัจจุบันอุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเดิมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถูกมองว่าเป็... (เพิ่มเติม)

เด็กไทยกว่า 10 ล้านคน เผชิญคลื่นความร้อนถี่ขึ้น – ยูนิเซฟ ชี้ต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่น และให้เด็กมีส่วนร่วมแก้ปัญหา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ยูนิเซฟ ประเทศไทย (UNICEF Thailand)  ชี้ว่าคลื่นความร้อนกำลังเป็นภัยคุกคามร้ายแรงสำหรับเด็ก ๆ ในประเทศไทยและทั่วโลก เนื่องจากร่างกายของเด็กปรับอุณหภูมิไ... (เพิ่มเติม)

SDG Spotlight – 6 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 3-4 ประจำเดือนเมษายน 2567

จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  16 – 30 เมษายน 2567 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้ พม.ชี้ โครงการช่วยเหลือผู... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | สรุปเสวนา “การควบรวมดัชนีความเปราะบางทางสังคมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน: กรณีศึกษา กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล” โครงการย่อยที่ 1 

ชวนอ่านบทสรุปเวทีเสวนา ในหัวข้อ “การควบรวมดัชนีความเปราะบางทางสังคมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน: กรณีศึกษา กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล” ซึ่งจัดขึ้น ... (เพิ่มเติม)

สำนักงานเลขาธิการสภาฯ ชวนแสดงความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ลดก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนเครดิต หวังประชาชนมีส่วนร่วมการจัดการ Climate Change

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนเครดิต พ.ศ. .... เป็นร่างการเงินที่เสนอโดยพลเอก ประวิตร วงษ์... (เพิ่มเติม)

รายงานวิกฤตการณ์อาหารโลกปี 2567 เผยโลกเผชิญกับ ‘ความไม่มั่นคงทางอาหาร’ เหตุจากความขัดแย้ง – สภาพอากาศสุดขั้ว – เศรษฐกิจย่ำแย่

รายงานวิกฤตการณ์อาหารโลก ฉบับปี 2567 (Global Report on Food Crises :GRFC 2024) เปิดเผยว่าประชากรเกือบ 282 ล้านคนใน 59 ประเทศและเขตแดนประสบปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหาร เผชิญกับความหิ... (เพิ่มเติม)

‘เอเชีย’ ได้รับผลกระทบ Climate Change มากที่สุด รายงาน WMO ชี้ปี 2566 หลายประเทศร้อนจัดเป็นประวัติการณ์ เสี่ยงภัยพิบัติรุนเเรงขึ้น

วันที่ 22 เมษายน 2567 องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization: WMO) เผยแพร่รายงาน State of the Climate in Asia 2023 ชี้เอเชียเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบมากที่สุ... (เพิ่มเติม)

Editor’s pick 07 | ไตรมาสแรกของปี 2024  ‘โลกรวน’ ยังกระทบไทยเเละนานาชาติต่อเนื่อง พบคนอพยพ-สัตว์เสี่ยงสูญพันธุ์ 

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน เข้าสู่เดือนที่สี่ของปี 2024 ช่วงต้นปีที่ผ่านมา หลายฟากฝ่ายต่างพูดถึงสภาพอากาศที่ดูเหมือนจะร้อนมากกว่าทุกปี ตอกย้ำสถานการณ์สภาพอากาศที่เลวร้ายซึ่งเกิดขึ้นท... (เพิ่มเติม)

SDG Spotlight – 6 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 1 และ 2 ประจำเดือนเมษายน 2567

จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  1 – 15 เมษายน 2567 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้ เชียงใหม่ประกาศภัยพิบ... (เพิ่มเติม)

หลายพื้นที่ทั่วโลกประสบ สภาวะ ‘ปะการังฟอกขาว’ ครั้งใหญ่ เหตุจากภาวะโลกร้อน-กระทบต่อระบบนิเวศ

แนวชายฝั่งตั้งแต่ออสเตรเลีย เคนยา จนถึงเม็กซิโก พบแนวปะการังที่มีสีสันสดใสหลายแห่งทั่วโลกกำลังกลายเป็นสีขาวอย่างน่ากลัว หรือที่เรียกว่า ‘ปะการังฟอกขาว’ โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็น... (เพิ่มเติม)

12 of 501