SDG Insight | 1 ปีของการสื่อสารเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน: ถอดบทเรียนจากการทำงาน

แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการคาดหวังให้มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดี โดยคำนึงถึงมิติการพัฒนาอย่างรอบด้านตั้งแต่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น กระบวนการพั... (เพิ่มเติม)

ความพยายามร่วมขับเคลื่อน SDGs ในไทย โดย SDSN Thailand และ SDG Move ได้รับการยอมรับระดับสากลตาม Networks in Action 2021

ก่อนจะจบปี 2564 หนึ่งปีของความพยายามร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย ประสบความสำเร็จไปอีกหนึ่งก้าว โดยผลงานของเครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (SD... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | เติมเต็มความเป็นธรรมที่อาจหล่นหาย ผ่านมุมมองการเปลี่ยนผ่านพลังงานอุตสาหกรรมยานยนต์ (EP. 16)

เรียบเรียงและจัดทำโดย สมิตานัน หยงสตาร์ (750,000 + 150,000) × 4 =... โจทย์ปัญหาข้อนี้ไม่ได้ถูกตั้งขึ้น เพื่อตามหาผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามลำดับคำนวณทางคณิตศาสตร์ แต่เป็นคำอธิบายถ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates: ถอดบทเรียน: การจัดสรรงบประมาณการเปลี่ยนผ่านพลังงานในประเทศเยอรมนี (EP. 15)

เจ. ฮัสเลอร์ (J. Hassler) นักวิชาการอิสระชาวเยอรมัน SDG Updates ฉบับนี้เชิญชวนคุณผู้อ่าน ติดตามการถอดบทเรียนจากการพยายามเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศเยอรมนีต่อเนื่อง จากบท... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | ขึ้นเรือแห่งความตายไปพร้อมกับผู้ลี้ภัยสงครามชาวซีเรีย ในชุดภาพถ่าย ‘Journey in the Death Boat’

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม ดู – ความยั่งยืนในชุดภายถ่าย วันนี้ขอ... (เพิ่มเติม)

ศาลฎีกาของอินเดียเร่งให้ฝ่ายบริหารเมืองเดลียื่นแผนการลดระดับมลพิษทางอากาศ เพราะปัญหาหมอกควันเป็น ‘ภาวะฉุกเฉิน’

ศาลฎีกาของอินเดียประกาศว่าปัญหาหมอกควันในเมืองเดลีเป็น ‘ภาวะฉุกเฉิน’ จากที่มีระดับคุณภาพอากาศ AQI อยู่ที่ระหว่าง 400 - 500 เสมือนว่า “สูบบุหรี่ 20 มวนต่อวัน” เพราะเพียงค่าคุณภาพอา... (เพิ่มเติม)

การสำรวจต้องฟังเสียงทุกคน และไม่ตกหล่นผู้พิการ ‘iData’ แพลตฟอร์มสำรวจออนไลน์ที่เข้าใจเงื่อนไขผู้พิการ

ช่องว่างข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ มักอยู่ในรูปแบบของการประมาณ เพราะแบบสำรวจต่าง ๆ มักไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้พิการและผู้มีเงื่อนไขทางร่างกายสามารถตอบคำถาม แสดงความคิด... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | โค้งสุดท้ายก่อน 2030: แผนพัฒน์ 13 กับการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ความยั่งยืน?

ในยุคความผันผวนของสังคมโลก ความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 วิกฤตเศรษฐกิจ การปรับตัวกับเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด ความเข้มข้นในการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และการพร้อมร... (เพิ่มเติม)

‘ภัยคุกคามทางไซเบอร์’ เพิ่มขึ้นในช่วงโควิด-19 หาประโยชน์ทางการเงิน – ข้อมูล ในวันที่ผู้คนพึ่งพาพื้นที่ทางออนไลน์

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่หลายภาคส่วนพึ่งพากับระบบออนไลน์มากขึ้น ข้อมูลจากองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (INTERPOL) ที่ได้ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | การเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศเยอรมนี และการถอดบทเรียนเพื่อสร้างการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม (EP.13)

เจ. ฮัสเลอร์ (J. Hassler) นักวิชาการอิสระชาวเยอรมัน SDG Updates ฉบับนี้เชิญชวนคุณผู้อ่านที่ติดตามสถานการณ์ทั่วโลกในการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรม ร่วมสำรวจและสรุปบ... (เพิ่มเติม)