ชุดอินโฟกราฟิก รายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2565 (SDGs Report 2022) ฉบับภาษาไทย

อัปเดตภาพรวมสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมายผ่าน ชุดอินโฟกราฟิก ฉบับภาษาไทย ซึ่งเป็นการสรุปเนื้อหาข้อค้นพบจาก “รายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 25... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เรียนรู้ SDGs ผ่านการ์ตูน เรื่อง “โลกของเรา และ 17 เป้าหมาย”

เปิดตัว หนังสือการ์ตูนเพื่อการเรียนรู้ SDGs เรื่อง “โลกของเรา และ 17 เป้าหมาย” การ์ตูนเรื่อง “โลกของเรา และ 17 เป้าหมาย” แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ชื่อ “The Planet and the 17... (เพิ่มเติม)

Voluntary National Review ของประเทศไทย ประจำปี 2018 (English)

กระทรวงการต่างประเทศได้มีการเผยแพร่รายงานทบทวนระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Review) ในการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติจริงในประเทศไทย ประจำปี 2018 ในเว็บไซต์ของก... (เพิ่มเติม)

VNR

เอกสารนำเสนอในงาน เวทีสาธารณะ วันที่ 25 กันยายน 2560

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงเอกสารนำเสนอต่าง ๆ จากงานเวทีสาธารณะ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย:สถานะและก้าวต่อไป" วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล สยาม ด้วยการ... (เพิ่มเติม)

4 of 4