SDG Recommends | ‘World Wide Waste’ ซีรีส์ขยะโลก วิธีการจัดการ และไอเดียต่อยอดทางธุรกิจ

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม ดู – ความยั่งยืนในซีรีส์วิดีโอ วันนี้... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | ออนทัวร์ไปในแดนอาชญากรรมสัตว์ป่ากับ Wild Crimes Podcast

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม ฟัง – ความยั่งยืนใน Podcasts วันนี้ พ... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตวันธรรมดาของทุกคนให้ยั่งยืนขึ้นด้วยแอปพลิเคชัน AWorld

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม "เพราะเราทุกคนสามารถสร้างการเปลี่... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเรากับทะเลและมหาสมุทรมากขึ้นผ่าน Ocean Literacy

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม อ่าน – ความยั่งยืนใน Toolkits วันนี้ ... (เพิ่มเติม)

เมล็ดกาแฟปลูกในห้องแล็บอาจพร้อมเสิร์ฟภายใน 4 ปีหน้า นักวิทย์ฟินแลนด์หวังลดพื้นที่ทำไร่และก๊าซเรือนกระจก

ทีมนักวิทยาศาสตร์จากฟินแลนด์ประสบความสำเร็จในเพาะเมล็ดกาแฟในห้องแล็บ และอาจได้รับการอนุมัติให้วางขายได้ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาภายในสี่ปีข้างหน้า โดยการพัฒนาทางเทคโนโลยีทางชีวภาพนี้... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | CEO Guide to the SDGs – สร้างความเปลี่ยนแปลงโดยมี SDGs เป็นหัวใจธุรกิจ

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน – ดู – ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม อ่าน – ความยั่งยืนในสื่อคู่มือ "C... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | 4 คู่มือจัดการพิพิธภัณฑ์และงานแสดงศิลปะให้ยั่งยืน

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม อ่าน – ความยั่งยืนใน Toolkits วันนี้ ... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | Atlas of Sustainable Development Goals 2020 แผนที่สถานการณ์ความก้าวหน้า SDGs จากธนาคารโลก

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน – ดู – ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม ดู – ความยั่งยืนในสื่อ interactiv... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | ระบบอาหารและความท้าทายที่โลกเผชิญผ่าน 14 รายงานนำเสนอโดย FAO

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม อ่าน – ความยั่งยืนในรายงานโลก วันนี้ ... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | Period Poverty Calculator คำนวณเวลาของชีวิตที่เสียไปเพราะความจนในช่วงมีประจำเดือน

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน – ดู – ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม ดู – ความยั่งยืนในสื่อ interactiv... (เพิ่มเติม)