รายงาน ‘ลดคาร์บอนเป็นศูนย์’ จากภาคการขนส่งในเอเชีย ชี้หลักสำคัญ 6 ข้อ สู่พลังงานสะอาดในอนาคต

The Council for Decarbonising Transport in Asia เผยแพร่รายงาน The Path to Zero: A Vision for Decarbonised Transport in Asia  จุดประสงค์ของรายงานฉบับนี้เพื่อเผยแพร่แนวคิดและ... (เพิ่มเติม)

ร่วมเรียนรู้ประเด็นการผลิตและการบริโภคเพื่อความยั่งยืนจากเรื่องราวของอิตาลี และอาเซียน ผ่านฟอรัมเสวนา

SDG Move ขอเชิญทุกท่านร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคเพื่อความยั่งยืนไปด้วยกัน ผ่านงานเ... (เพิ่มเติม)

ติดตามข้อมูลความก้าวหน้าของ SDGs ทุกเป้าหมายผ่าน data visualization บนเว็บไซต์ ‘SDG Tracker’

'SDG Tracker' เว็บไซต์ที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถติดตามและศึกษาความก้าวหน้าของตัวชี้วัด (indicator) ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมายผ่าน interactive data visualiz... (เพิ่มเติม)

ไม่ใช่นักข่าวก็อ่านได้ – คู่มือรายงานเรื่อง Climate Change และการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

'สื่อ "สาร" ให้เข้าถึง : คู่มือนักข่าวสำหรับการรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก' คู่มือจากองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ ... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | ปีใหม่นี้ เรียนคอร์สออนไลน์ให้เข้าใจ “ความยั่งยืน” มากขึ้นกับมหาวิทยาลัย Copenhagen

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม อ่านดูฟัง – ความยั่งยืนในคอร์สเรียนออ... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | สันติภาพของคุณหมายถึงอะไร ? อ่านการ์ตูนเงียบ ‘Together for Peace – ร่วมกันเพื่อสันติภาพ’

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม อ่าน – ความยั่งยืนในการ์ตูนเงียบ วันน... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | #MyBodyisMyOwn เพราะสิทธิเหนือเรือนร่างและการตัดสินใจของผู้หญิงเป็นสิทธิมนุษยชน

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม - “Bodily autonomy” - อ่าน – ความย... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | ทำความเข้าใจปัญหาระดับโลก ผ่าน 5 ตอนของซีรีส์สารคดี ‘explained’

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม ดู – ความยั่งยืนในสารคดี วันนี้ ขอเสน... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | 5 อินโฟกราฟิกเล่าสถานการณ์ “ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง” ในโลก 5 รูปแบบ

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม ผู้หญิงทั่วโลกราว 1 ใน 3 หรือ 30% จาก... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | ‘Free to Think 2021’ รายงานการติดตามสถานการณ์เสรีภาพทางวิชาการโลก

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม อ่าน – ความยั่งยืนในรายงาน วันนี้ขอเส... (เพิ่มเติม)