คู่มือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับ ‘บริษัทจดทะเบียน’ – เปิดโอกาสทางธุรกิจโดยมี SDGs เป็นหลักคิด

SDG Recommends ฉบับนี้ ชวนอ่าน  “คู่มือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนและมาตรฐานผลกระทบ SDG” (SDG Guidebook for Thai Listed Companies and SDG Impact standards) เป็... (เพิ่มเติม)

เรียนรู้ ‘โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน’ ผ่านคอร์สออนไลน์ของ ‘FAO’ ที่หวังสร้างความเข้าใจเเละสร้างความร่วมมือจัดการกับการแพร่ระบาด

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) และองค์การอนามัยสัตว์โลก (Wor... (เพิ่มเติม)

รายงาน ESCAP วิเคราะห์ ‘การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน’ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หลังยุคโควิด-19 พร้อมเสนอการตั้งรับปรับตัวในอนาคต

SDG Recommends ฉบับนี้ ขอเชิญชวนอ่าน รายงาน “The Future of Asian and Pacific Cities 2023” ในหัวข้อ ‘อนาคตของเมืองที่สามารถตั้งรับปรับตัวได้ในภาวะวิกฤต’ (Crisis Resilient Urban Fut... (เพิ่มเติม)

#17SDGs แค่นี้เราทำได้  สิ้นสุดการรอคอย เปิดตัว ‘Thai SDG Micro-Primer’ คอร์สเรียนหนึ่งเดียวจาก UN

โลกกำลังเผชิญวิกฤตการณ์ต่าง ๆ มากมายทั้งปัญหาขยะพลาสติกในทะเล มลพิษทางอากาศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงโลกให้เกิดความยั่งยื... (เพิ่มเติม)

10 พอดแคสต์ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่อง ‘ความยั่งยืน’ มากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน ผู้คนให้ความสนใจกับประเด็นท้าทายระดับโลกเพิ่มขึ้น เช่น การเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน การดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้คนจำนวนมากหันมาติดตามเรื่องราวเหล่านี้... (เพิ่มเติม)

ทำความเข้าใจกับ ‘zero-waste’ ผ่านหนังสือ 5 เล่ม ที่จะช่วยให้การรู้จักจัดการขยะดียิ่งขึ้น

ปัจจุบัน โลกต้องเผชิญกับการฝังกลบขยะที่ล้นเมือง วิกฤตมลพิษจากขยะพลาสติกในมหาสมุทรทั่วโลก และภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศวิทยา ด้วยนานาวิกฤตที่เกิดขึ้นล้วนแล้วเป็นการเปลี่ย... (เพิ่มเติม)

เรียนรู้ SDGs ผ่านลิสต์หนัง 5 เรื่อง คัดสรรโดย University of Twente

University of Twente ประเทศเนเธอร์แลนด์ คัดสรรภาพยนตร์ 5 เรื่อง 5 รส เพื่อแนะนำสำหรับผู้สนใจเรียนรู้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านสื่อที่สนุกและคลายความน่า... (เพิ่มเติม)

“hope away from home” แม้อยู่ไกลบ้าน แต่ยังมีหวัง – ชวนติดตามกิจกรรมและชมภาพยนตร์ใน ‘วันผู้ลี้ภัยโลก’

ทุก ๆ วิกฤติที่เกิดขึ้นทั่วโลก สร้างความสูญเสียให้ผู้คนหลายร้อยล้านคน วันที่ 20 มิถุนายนของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันผู้ลี้ภัยโลก” หรือ World Refugee Day โดยองค์การสหประชาชาติ (Un... (เพิ่มเติม)

รายงานของธนาคารโลก ชี้ไทยจำเป็นต้องเพิ่มการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ เตรียมรับมือการใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น

SDG Recommends ฉบับนี้ ขอเชิญชวนอ่าน รายงานการประเมินรายได้และรายจ่ายภาครัฐของประเทศไทย – การส่งเสริมอนาคตที่ทั่วถึงและยั่งยืน (The Thailand Public Revenue and Spending Assessment... (เพิ่มเติม)

How to ใช้มาตรฐานความยั่งยืนของเอกชนมาช่วยรัฐรายงานความก้าวหน้า SDGs

ตามกระบวนการปกติภาครัฐจะรายงานความคืบหน้าตาม SDGs ของประเทศตนเองผ่านการส่งรายงานการทบทวนระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Reviews: VNRs) โดยที่ข้อมูลเหล่านี้เป็นการรวบรวมและ... (เพิ่มเติม)

ทบทวนทิศทางการขับเคลื่อน SDGs – ผ่าน 6 บทความ จากนักวิชาการรุ่นใหม่ ในหนังสือ “นโยบายสาธารณะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนอย่างเป็นธรรม” 

SDG Recommends ฉบับนี้ ขอเชิญชวนอ่าน หนังสือ เรื่อง “นโยบายสาธารณะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนอย่างเป็นธรรม” (Public Policy for Just Sustainable Futures) เนื่องจากยุคปัจจุบัน เรากำลังเผชิ... (เพิ่มเติม)

รู้จัก SDG17 เพื่อสร้างสังคมแห่งความร่วมมือ ผ่านลิสต์หนังสือภาษาอังกฤษที่คัดสรรโดย UN เนื้อหาอ่านสนุก เสริมความรู้ เหมาะกับเด็กอายุ 6-12 ปี

หลังจากเคยแนะนำลิสต์หนังสือภาษาอังกฤษเพื่อทำความรู้จักกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 1-16 ไปแล้ว วันนี้ SDG Recommends ขอต้อนรับผู... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 67 บทความ