รู้จัก SDG15 ผ่านลิสต์หนังสือภาษาอังกฤษที่คัดสรรโดย UN เนื้อหาอ่านสนุก เสริมความรู้ เหมาะกับเด็กอายุ 6-12 ปี

หลังจากเคยแนะนำลิสต์หนังสือภาษาอังกฤษเพื่อทำความรู้จักกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 1-14 ไปแล้ว วันนี้ SDG Recommends ขอต้อนรับผู... (เพิ่มเติม)

คู่มือการใช้งานตราสัญลักษณ์ SDGs วงล้อสี SDGs และเครื่องหมาย SDGs ทั้ง 17 เป้าหมาย ฉบับปี 2563 โดย UN

ชวนอ่าน –  “คู่มือการใช้งานตราสัญลักษณ์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งรวมถึงวงล้อสี SDGs และเครื่องหมาย SDGs ทั้ง 17 เป้าหมาย” (Guidelines for the Use of the SDG Lo... (เพิ่มเติม)

‘รายงานแห่งชาติฉบับที่ 4’ ชี้ไทยได้รับผลกระทบ จากการเปลี่ยนเเปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอันดับ 9 ของโลก – ระบุขอบเขต 6 ประเด็น ในการลดก๊าซเรือนกระจก

SDG Recommends ฉบับนี้ ขอเชิญชวนอ่าน ‘รายงานแห่งชาติฉบับที่ 4’ (Fourth National Communication: NC4) สืบเนื่องจากประเทศไทยในฐานะประเทศภาคี ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่... (เพิ่มเติม)

การลักพาตัวเด็กจากเหตุสงครามเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ชวนอ่าน Guidance Note on Abduction – บันทึกแนวทางป้องกันเเละยุติการลักพาตัวเด็กฉบับใหม่ของ UN

เเม้ว่าปัจจุบัน ประเทศไทยไม่ได้เผชิญกับภาวะสงครามหรือความขัดเเย้งระหว่างรัฐถึงขั้นใช้อาวุธ เเละการลักพาตัวเด็กในสงครามก็ยังคงเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้น กระนั้นหากพิจารณาจากสถานกา... (เพิ่มเติม)

รายงานฉบับใหม่ของ UNODC ชี้ยาบ้าในอาเซียนราคาถูกลง เข้าถึงง่ายขึ้น ส่งผลให้การค้าและเสพขยายตัวสูงต่อเนื่อง

สถานการณ์การค้ายาเสพติดประเภทสังเคราะห์ (synthetic drugs) ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากพิจารณาจากสถิติ 3 ปีก่อนหน้านี้จะพบว่ายาบ้า... (เพิ่มเติม)

“Still Only One Earth” โลกยังคงมีเพียงแค่ใบเดียว – ชวนอ่าน บทเรียนจาก 50 ปี ของนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของ UN

ในปัจจุบันโลกของเราต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่รุนแรงมากมาย ทำให้ต้องกลับมาพิจารณาทบทวนว่าบทเรียนจากการทำงานเพื่อสร้างความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลกในอดีตที่ผ่านมาจะช่ว... (เพิ่มเติม)

#EndFistula ร่วมกันกำจัดปัญหาช่องทะลุทางสูติกรรมในผู้หญิง

มันเป็นเรื่องง่ายที่คุณจะละเลยปัญหาบางอย่างที่คุณไม่รู้จัก 23 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) พยายามชวนสาธารณชนมาตระหนักถึงปัญหาสุขภาพผู้หญิงเรื่อง “ช่... (เพิ่มเติม)

รายงาน ‘ลดคาร์บอนเป็นศูนย์’ จากภาคการขนส่งในเอเชีย ชี้หลักสำคัญ 6 ข้อ สู่พลังงานสะอาดในอนาคต

The Council for Decarbonising Transport in Asia เผยแพร่รายงาน The Path to Zero: A Vision for Decarbonised Transport in Asia  จุดประสงค์ของรายงานฉบับนี้เพื่อเผยแพร่แนวคิดและ... (เพิ่มเติม)

ร่วมเรียนรู้ประเด็นการผลิตและการบริโภคเพื่อความยั่งยืนจากเรื่องราวของอิตาลี และอาเซียน ผ่านฟอรัมเสวนา

SDG Move ขอเชิญทุกท่านร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคเพื่อความยั่งยืนไปด้วยกัน ผ่านงานเ... (เพิ่มเติม)

ติดตามข้อมูลความก้าวหน้าของ SDGs ทุกเป้าหมายผ่าน data visualization บนเว็บไซต์ ‘SDG Tracker’

'SDG Tracker' เว็บไซต์ที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถติดตามและศึกษาความก้าวหน้าของตัวชี้วัด (indicator) ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมายผ่าน interactive data visualiz... (เพิ่มเติม)

ไม่ใช่นักข่าวก็อ่านได้ – คู่มือรายงานเรื่อง Climate Change และการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

'สื่อ "สาร" ให้เข้าถึง : คู่มือนักข่าวสำหรับการรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก' คู่มือจากองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ ... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | ปีใหม่นี้ เรียนคอร์สออนไลน์ให้เข้าใจ “ความยั่งยืน” มากขึ้นกับมหาวิทยาลัย Copenhagen

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม อ่านดูฟัง – ความยั่งยืนในคอร์สเรียนออ... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 54 บทความ