Director’s Note: 29: การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Times Higher Education Impact Rankings และนัยยะเชิงนโยบายต่อกระทรวง อว.

สวัสดีครับทุกท่าน สัปดาห์ที่แล้วมีการประกาศผลการจัดอันดับ Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2023 ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามผลกระทบที่มหาวิทยาลัย... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 28: พรรคก้าวไกลกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สวัสดีครับทุกท่าน เพิ่งผ่านกันไปสด ๆ ร้อน ๆ กับการเลือกตั้งทั่วไปประจำปี 2566 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา และผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการสื่อว่า พรรคก้าวไก... (เพิ่มเติม)

Director Notes 27 : ว่าด้วย SDG localization

วาระการพัฒนา 2030 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวจากชุมชนท้องถิ่น แต่แท้จริงแล้วหากดูในรายละเอียด ท่านจะพบว่า SDGs... (เพิ่มเติม)

Director Notes: 26: SDGs กับการเลือกตั้งปี 66

สวัสดีปีใหม่ไทยครับทุกท่าน หลังจากหายไปนานวันนี้ได้ฤกษ์ดีปีใหม่ไทยกลับมาพบท่านผู้อ่านอีกครั้ง ปี ค.ศ. 2023 หรือ พ.ศ. 2566 เป็นปีที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการ... (เพิ่มเติม)

Director Notes: 25: ขับเคลื่อน SDGs ไปสู่ความยั่งยืนที่แท้ ให้ไกลกว่าแค่การทำ SDG Mapping

สวัสดีครับทุกท่าน ปัจจุบันเป็นปีที่เจ็ดของการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จากการประเมินของหลายหน่วยงานในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนานาชาติ อาทิ องค์การสหประชาชาติ (UN... (เพิ่มเติม)

Director Notes: 24: อย่าทำลาย SDGs ด้วยการนำไปปฏิบัติแบบผิด ๆ

สวัสดีครับทุกท่าน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นหนึ่งในความหวังของการพัฒนาของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ด้วยเหตุผลที่ว่า เป้าหมายช... (เพิ่มเติม)

Director Notes: 23: การประชุมเชิงปฏิบัติการ CSOs Forum ประจำปี 2565 ระดับประเทศ หัวข้อ หุ้นส่วนการพัฒนาจากชุมชนสู่ประชาคมโลก

สวัสดีครับทุกท่าน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ผมได้มีโอกาสเข้าร่วม "การประชุมเชิงปฏิบัติการ CSOs Forum ประจำปี 2565" ระดับประเทศ ในหัวข้อ หุ้นส่วนการพัฒนาจากชุมชนสู่ประชาคมโลก ... (เพิ่มเติม)

Director Notes: 22: การนำ SDGs ไปปฏิบัติในระดับท้องถิ่นและการฟื้นตัวจากโควิด-19 – คำกล่าวของผู้อำนวยการ SDG Move สำหรับกิจกรรมคู่ขนานของ HLPF 2022 ที่จัดโดยรัฐบาลมาเลเซีย

สวัสดีครับทุกท่าน ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการประชุม High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) ที่องค์การสหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากที่ต้อ... (เพิ่มเติม)

Director Notes: 21: ปรับกระบวนการอบรม SDG 101 ใหม่ – ทำไมเราถึงต้องเรียนรู้เรื่อง SDGs

ในช่วงตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ทีม SDG Move ได้เดินทางไปยัง 4 ภูมิภาคของประเทศ คือ ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เพื... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 20: บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: ฉบับขยายความ [2/2]

https://www.sdgmove.com/2022/05/02/directors-note-19-universties-and-sdgs-extended-version-1-2/ ● อ่านตอนก่อนหน้า - Director’s Note: 19: บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายก... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 19: บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: ฉบับขยายความ [1/2]

สวัสดีครับทุกท่าน Director’s Note ฉบับนี้เขียนออกมาเพื่อแสดงความยินดีกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากประเทศไทยที่เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE SDG University Impact Ran... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 18: SDG Move บนเวทีเปิดตัวรายงาน Asia and the Pacific SDGs Progress Report 2022

สวัสดีครับทุกท่าน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาผมได้รับเชิญจากคณะกรรมการเศรษฐกิจสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก หรือ UNESCAP ให้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมเสวนา (panellist) ในกลุ่... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 32 บทความ