Director’s Note: 20: บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: ฉบับขยายความ [2/2]

https://www.sdgmove.com/2022/05/02/directors-note-19-universties-and-sdgs-extended-version-1-2/ ● อ่านตอนก่อนหน้า - Director’s Note: 19: บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายก... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 19: บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: ฉบับขยายความ [1/2]

สวัสดีครับทุกท่าน Director’s Note ฉบับนี้เขียนออกมาเพื่อแสดงความยินดีกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากประเทศไทยที่เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE SDG University Impact Ran... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 18: SDG Move บนเวทีเปิดตัวรายงาน Asia and the Pacific SDGs Progress Report 2022

สวัสดีครับทุกท่าน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาผมได้รับเชิญจากคณะกรรมการเศรษฐกิจสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก หรือ UNESCAP ให้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมเสวนา (panellist) ในกลุ่... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 17: SDGs กับ คุณธรรม

สวัสดีครับทุกท่าน สืบเนื่องจากที่เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปร่วมเวทีการประชุมวิชาการ (ออนไลน์)“การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยระบบนิเวศคุณธรรม” ซึ่... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 16: บันทึกจากการประชุม Thailand Sustainable Development Forum 2022

สวัสดีครับทุกท่าน ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมามีการขับเคลื่อนสำคัญในภาควิชาการที่ทาง SDG Move เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ประการแรกคือ การประชุม Thailand Sustainable Development Foru... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 15: SDG Move กับงาน Global Solutions Forum

สวัสดีวันจันทร์ครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว SDG Move ในฐานะ National Host ของเครือข่าย SDSN Thailand (Sustainable Development Solutions Network Thailand) ได้รับเลือกให้เข้านำเสนอกา... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 14: ก้าวเข้าสู่ปี 2022 – ปีที่ 6 ของ SDG Move

สวัสดีปีใหม่ครับทุกท่าน ปี 2021 เป็นปีที่ยากลำบากอีกปีหนึ่งของคนทั่วโลกจากการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์ Delta ความยากลำบากดังกล่าวส่งผลต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 13: สถานะ SDGs ประเทศไทย SDG Index vs รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563

สวัสดีวันอังคารครับ สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่มีความตื่นเต้นสำหรับคนทำงานด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เนื่องจากเป็นสัปดาห์ที่ผ่านมาม... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 12: การมอง SDGs ผ่านมุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ

สวัสดีวันจันทร์ครับ สัปดาห์ที่แล้วและสัปดาห์นี้ ทางทีม SDG Move ได้ร่วมมือกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในส่วนของ กองมาตรฐาน ในการจัดทำรายงานสถานการณ์ทาง... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 11: ความจริงใจของรัฐกับการขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สวัสดีวันจันทร์ครับ สัปดาห์ที่ผ่านมา ทางทีม SDG Move ได้ไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรม 2 ประการที่น่าสนใจ 5 สิงหาคม 64 - การสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือก... (เพิ่มเติม)