Director Notes: 25: ขับเคลื่อน SDGs ไปสู่ความยั่งยืนที่แท้ ให้ไกลกว่าแค่การทำ SDG Mapping

สวัสดีครับทุกท่าน ปัจจุบันเป็นปีที่เจ็ดของการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จากการประเมินของหลายหน่วยงานในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนานาชาติ อาทิ องค์การสหประชาชาติ (UN... (เพิ่มเติม)

Director Notes: 24: อย่าทำลาย SDGs ด้วยการนำไปปฏิบัติแบบผิด ๆ

สวัสดีครับทุกท่าน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นหนึ่งในความหวังของการพัฒนาของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ด้วยเหตุผลที่ว่า เป้าหมายช... (เพิ่มเติม)

Director Notes: 23: การประชุมเชิงปฏิบัติการ CSOs Forum ประจำปี 2565 ระดับประเทศ หัวข้อ หุ้นส่วนการพัฒนาจากชุมชนสู่ประชาคมโลก

สวัสดีครับทุกท่าน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ผมได้มีโอกาสเข้าร่วม "การประชุมเชิงปฏิบัติการ CSOs Forum ประจำปี 2565" ระดับประเทศ ในหัวข้อ หุ้นส่วนการพัฒนาจากชุมชนสู่ประชาคมโลก ... (เพิ่มเติม)

Director Notes: 22: การนำ SDGs ไปปฏิบัติในระดับท้องถิ่นและการฟื้นตัวจากโควิด-19 – คำกล่าวของผู้อำนวยการ SDG Move สำหรับกิจกรรมคู่ขนานของ HLPF 2022 ที่จัดโดยรัฐบาลมาเลเซีย

สวัสดีครับทุกท่าน ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการประชุม High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) ที่องค์การสหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากที่ต้อ... (เพิ่มเติม)

Director Notes: 21: ปรับกระบวนการอบรม SDG 101 ใหม่ – ทำไมเราถึงต้องเรียนรู้เรื่อง SDGs

ในช่วงตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ทีม SDG Move ได้เดินทางไปยัง 4 ภูมิภาคของประเทศ คือ ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เพื... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 20: บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: ฉบับขยายความ [2/2]

https://www.sdgmove.com/2022/05/02/directors-note-19-universties-and-sdgs-extended-version-1-2/ ● อ่านตอนก่อนหน้า - Director’s Note: 19: บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายก... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 19: บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: ฉบับขยายความ [1/2]

สวัสดีครับทุกท่าน Director’s Note ฉบับนี้เขียนออกมาเพื่อแสดงความยินดีกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากประเทศไทยที่เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE SDG University Impact Ran... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 18: SDG Move บนเวทีเปิดตัวรายงาน Asia and the Pacific SDGs Progress Report 2022

สวัสดีครับทุกท่าน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาผมได้รับเชิญจากคณะกรรมการเศรษฐกิจสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก หรือ UNESCAP ให้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมเสวนา (panellist) ในกลุ่... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 17: SDGs กับ คุณธรรม

สวัสดีครับทุกท่าน สืบเนื่องจากที่เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปร่วมเวทีการประชุมวิชาการ (ออนไลน์)“การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยระบบนิเวศคุณธรรม” ซึ่... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 16: บันทึกจากการประชุม Thailand Sustainable Development Forum 2022

สวัสดีครับทุกท่าน ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมามีการขับเคลื่อนสำคัญในภาควิชาการที่ทาง SDG Move เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ประการแรกคือ การประชุม Thailand Sustainable Development Foru... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 15: SDG Move กับงาน Global Solutions Forum

สวัสดีวันจันทร์ครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว SDG Move ในฐานะ National Host ของเครือข่าย SDSN Thailand (Sustainable Development Solutions Network Thailand) ได้รับเลือกให้เข้านำเสนอกา... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 14: ก้าวเข้าสู่ปี 2022 – ปีที่ 6 ของ SDG Move

สวัสดีปีใหม่ครับทุกท่าน ปี 2021 เป็นปีที่ยากลำบากอีกปีหนึ่งของคนทั่วโลกจากการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์ Delta ความยากลำบากดังกล่าวส่งผลต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 28 บทความ