SDG Updates | ดัชนี้วัดผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (EPI) กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

สถานการณ์โควิด-19 เผยให้เห็นความจำเป็นของการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ (resilience) ต้านทานความเสียหายและความท้าทายต่อระบบสาธารณสุข กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ ‘ตัวเรา... (เพิ่มเติม)

‘Making Peace with Nature’ รายงานของ UNEP ที่จะช่วยให้เราเข้าใจว่าทรัพยากรโลกสำคัญมากเพียงใดต่อตัวเราและลูกหลานของเรา

● ประชากรโลกยังไม่สามารถทำตามความคาดหวังในการลดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ปกป้องชีวิตบนผืนดินและมหาสมุทรอย่างเต็มที่ได้ ● ปัญหาโลกร้อนยังคงดำเนินไป มลพิษทางอากาศและทางน้ำยังไม่ล... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | Immunization Agenda 2030 กับ SDGs ความเชื่อมโยงของการสร้างภูมิคุ้มกันโรคกับเป้าหมายกับพัฒนาที่ยั่งยืนที่ครอบคลุมมากไปกว่าเรื่องสุขภาพ

“โลกที่ทุกคน ทุกที่ ทุกวัยได้รับประโยชน์จากวัคซีนเพื่อการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี” การสร้างภูมิคุ้มกันโรค (Immunization) เป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งที่สามารถรักษาชีวิตคนไว้มาก... (เพิ่มเติม)

Nations United: Urgent Solutions for Urgent Times ภาพยนตร์เรื่องแรกจาก UN เพื่อการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนของโลก

ภาพยนตร์ความยาว 30 นาที เรื่อง Nations United: Urgent Solutions for Urgent Times นำเสนอการดำเนินการที่จำเป็นในการสร้างโลกที่ดีกว่าเดิมอย่างเร่งด่วน หลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉุ... (เพิ่มเติม)

องค์การท่องเที่ยวโลกภายใต้สหประชาชาติ ประกาศผลรางวัลผู้ชนะ “Global Startup Competition” Startup ด้านการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

“Tourism and SDGs” องค์การท่องเที่ยวโลกภายใต้สหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization: UNWTO) ที่รณรงค์ให้การท่องเที่ยวมีความยั่งยืน เข้าถึงได้ และครอบคลุมทุกคน ร... (เพิ่มเติม)

การสมัครเป็นสมาชิกไม่ได้มีแค่ดูหนังฟังเพลง: Subscribe กับโครงการพลังงานของชุมชนเพื่อชุมชนในสหรัฐฯ กับ Groundswell วันนี้ ช่วยให้เพื่อนบ้านมีพลังงานใช้และจ่ายค่าไฟฟ้าถูกลง

“ประกันว่ามีไฟฟ้าใช้กันทุกคนอย่างถ้วนหน้า” (universal access to electricity) เสริมพลังการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุม (inclusive economic growth) ปัจจุบัน พลังงานซึ่งเป็น ‘สิ... (เพิ่มเติม)

การศึกษาใหม่พบว่า 1 ใน 5 ของจำนวนการตายทั่วโลก มีสาเหตุจากมลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล

จากการศึกษาใหม่ของ Harvard University ร่วมกับ  University of Birmingham, the University of Leicester and University College London พบว่า ในปี 2018 คนมากกว่า 8 ล้านคนทั่วโลก เสียชี... (เพิ่มเติม)

เดนมาร์กเตรียมสร้าง ‘เกาะศูนย์รวมแห่งพลังงาน’ ที่แรกของโลกในปี 2026 หวังสร้างแรงบันดาลใจการพร้อมรับปรับตัวกับ Climate Change

ถิรพร สิงห์ลอ เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา รัฐสภาเดนมาร์กยอมรับหลักการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศที่ร้อยละ 70 ภายในปี 2030 อันหมายรวมถึงแผนสร้าง ‘ศูนย์รวมพลังง... (เพิ่มเติม)

‘Solar Mamas’ เหล่าคุณแม่ ผู้สร้างพลัง(งาน) และแสงสว่างให้หมู่บ้าน

ในปี 2019 จำนวนประชากรที่เข้าไม่ถึงไฟฟ้าทั่วโลก ยังมีสูงถึง 770 ล้านคน แม้จะถือว่าเป็นตัวเลขที่ลดลงต่ำเป็นประวัติการณ์ แต่การพัฒนานี้ก็ยังไม่ครอบคลุมสม่ำเสนอในทุกพื้นที่ มีประชากร... (เพิ่มเติม)

เลขาธิการ UN แถลง 10 ประเด็น ที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษในปี 2021

เลขาธิการสหประชาชาติ นาย Antonio Guterres ได้แถลงเกี่ยวกับ 10 ประเด็นที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษในปี 2021 และกล่าวกับรัฐบาลทั่วโลกว่าหลังจาก "โศกนาฏกรรมและภัยอันตราย" ในปี 2020 ที... (เพิ่มเติม)