[ปิดรับแล้ว]รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistance) “ประจำโครงการวิจัย SDGMove”

trflogo2556cropped-cropped-cropped-banner-4.jpg

โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistance) “ประจำโครงการวิจัย”

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10 – 20  มีนาคม 2560

ตำแหน่ง :        ผู้ช่วยนักวิจัย

จำนวน :          1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :     –  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

–  มีความสนใจเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน และ/หรือ Sustainable Development Goals

– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Word, Excel, Power point, ได้ดี และสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ Internet ได้ (หากใช้ Google Document ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

–  มีทักษะในการฟัง จับประเด็น สรุปการประชุม การจัดเอกสารสรุปการใช้งบประมาณ และการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ

–  มีทักษะในการสื่อสาร สามารถติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องได้

–  มีวินัย มีความตั้งใจจริง และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

–  มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาทำงานได้

–  หากมีทักษะการเขียนที่ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

–  หากมีทักษะภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ขอบเขตของการดำเนินงาน :

– เป็นเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลงานด้านเอกสาร

– เป็นผู้ช่วยวิจัยให้กับฝ่ายวิชาการ

– เป็นตัวแทนไปเข้าร่วมและจดประเด็นจากการประชุมสัมมนาต่างๆ (มีงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม)

– การสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

– รวบรวมข้อมูล จัดเก็บแฟ้มข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อนำสู่การจัดทำรายงานการเงิน และรายงานวิจัยทั้งเล่ม

– จัดเตรียมการประชุม และบันทึกรายงานการประชุมตามแผนงาน

– บันทึกรายงานผลการวิจัย การใช้งบประมาณ และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

– จัดพิมพ์เอกสาร และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อัตราเงินเดือน :           15,000. บาท

ระยะเวลาจ้าง :            วันที่ 16 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 16 สิงหาคม 2560 (อาจมีโครงการให้ทำต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาจ้าง)

ขั้นตอนการสมัคร

– ส่ง CV  (ประวัติการศึกษา/ ประวัติการทำงาน/ ความถนัด ความเชี่ยวชาญ)

– แนบตัวอย่างงานเขียนที่คิดว่าดีที่สุด (เรียงความ รายงาน วิทยานิพนธ์) ไทยและ/หรืออังกฤษ

– ส่งมาที่อีเมล์ : sdgmove.th@gmail.com

– เบอร์โทรศัพท์ : 097-103-9102

ดาวน์โหลดเอกสาร: ประกาศรับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย

Last Updated on มีนาคม 21, 2020

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *