SDG Insights | ถอดบทเรียน ‘ไต้หวัน’ เมืองที่ไม่เคยล็อกดาวน์

ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี “...ปีที่ผ่านมา ไต้หวันได้มีสิ่งที่ทั้งโลกโหยหาต้องการ นั่นคือ วิถีชีวิตปกติธรรมดา...” ความตอนหนึ่งในสุนทรพจน์ปีใหม่ของ ไช่ อิงเหวิน  (蔡... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | ข้อสังเกตต่อทิศทาง SDGs เมื่อชาติมหาอำนาจมีผู้นำชื่อ “โจ ไบเดน”

ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี  จากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีประจำปี 2020 ที่ผ่านมานั้น ค่อนข้างเป็นที่แน่นอนแล้วว่า โจเซฟ โรบิเนตต์ ไบเดิน จูเนียร์ (Joseph Robinette Biden, Jr.) ... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | บทเรียนจากการระบาดของโควิด-19: เมื่อทัศนคติของคนสิงคโปร์เป็นต้นเหตุ

ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี และ ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์ ในช่วงที่การระบาดอย่างหนักของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Novel Coronavirus) หรือที่รู้จักกันในนาม โควิด-19 (C... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส: เรียนรู้จากสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 เพื่อสังคมที่ยั่งยืนในอนาคต (Part 1)

ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี เมื่อประมาณกลางปี 2561 ผมในฐานะตัวแทนจากภาคการศึกษาได้เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดตัวชี้วัดสำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าที่ 11: เมืองแล... (เพิ่มเติม)

หนังสือ “แผนที่นำทางเพื่อการพัฒนา SDGs ในระดับพื้นที่: การดำเนินการ และการติดตามผล” (ฉบับย่อ)

ทีม SDG Move ได้ทำการแปลและเรียบเรียงหนังสือ "แผนที่นำทางเพื่อการพัฒนา SDGs ในระดับพื้นที่: การดำเนินการ และการติดตามผล" ของ Global Taskforce of Local and Regional Governments และ ... (เพิ่มเติม)

ผู้พิการในประเทศไทย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืน – กับคุณเจนจิรา บุญสมบัติ

เรื่องและภาพ ดร. ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี, นิภัทรา นาคสิงห์ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) หรือที่รู้จักกันดีภายใต้ชื่อย่อ “SDGs” ประกอบไปด้วย 17 เป้าห... (เพิ่มเติม)

หลักสูตร “การอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับภาครัฐ”

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับภาครัฐ” ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย ศ 101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร... (เพิ่มเติม)

การลงทุนในพลังงานสะอาดและการเติบทางเศรษฐกิจของประเทศในทวีปเอเชีย

SDG Move Research Series โดย: นิภัทรา นาคสิงห์ บทนำ ถึงแม้ว่าพลังงานจากถ่านหินและฟอสซิลจะยังคงสามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานแก่ผู้คนได้เป็นจำนวนมากอยู่ แต่การเติบโตทางเศรษฐกิ... (เพิ่มเติม)

บรรยากาศงานการนำเสนอรายงานขั้นกลางโครงการสำรวจสถานะ SDGs ในประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

ภาพรวมบรรยากาศช่วงเปิดงาน [caption id="attachment_3174" align="alignnone" width="4515"] ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี และ อ.อรรถเศรษฐ์ จริยะรรมานุกูล นักวิจัย SDG Move[/caption] [cap... (เพิ่มเติม)