SDG Insights | เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส: เรียนรู้จากสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 เพื่อสังคมที่ยั่งยืนในอนาคต (Part 1)

ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี เมื่อประมาณกลางปี 2561 ผมในฐานะตัวแทนจากภาคการศึกษาได้เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดตัวชี้วัดสำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าที่ 11: เมืองแล... (เพิ่มเติม)

หนังสือ “แผนที่นำทางเพื่อการพัฒนา SDGs ในระดับพื้นที่: การดำเนินการ และการติดตามผล” (ฉบับย่อ)

ทีม SDG Move ได้ทำการแปลและเรียบเรียงหนังสือ "แผนที่นำทางเพื่อการพัฒนา SDGs ในระดับพื้นที่: การดำเนินการ และการติดตามผล" ของ Global Taskforce of Local and Regional Governments และ ... (เพิ่มเติม)

ผู้พิการในประเทศไทย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืน – กับคุณเจนจิรา บุญสมบัติ

เรื่องและภาพ ดร. ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี, นิภัทรา นาคสิงห์ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) หรือที่รู้จักกันดีภายใต้ชื่อย่อ “SDGs” ประกอบไปด้วย 17 เป้าห... (เพิ่มเติม)

หลักสูตร “การอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับภาครัฐ”

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับภาครัฐ” ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย ศ 101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร... (เพิ่มเติม)

การลงทุนในพลังงานสะอาดและการเติบทางเศรษฐกิจของประเทศในทวีปเอเชีย

SDG Move Research Series โดย: นิภัทรา นาคสิงห์ บทนำ ถึงแม้ว่าพลังงานจากถ่านหินและฟอสซิลจะยังคงสามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานแก่ผู้คนได้เป็นจำนวนมากอยู่ แต่การเติบโตทางเศรษฐกิ... (เพิ่มเติม)

บรรยากาศงานการนำเสนอรายงานขั้นกลางโครงการสำรวจสถานะ SDGs ในประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

ภาพรวมบรรยากาศช่วงเปิดงาน [caption id="attachment_3174" align="alignnone" width="4515"] ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี และ อ.อรรถเศรษฐ์ จริยะรรมานุกูล นักวิจัย SDG Move[/caption] [cap... (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยชิงหวา ก่อตั้งสถาบันเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Institute for Sustainable Development Goals หรือ 清华大学全球可持续发展研究院)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา Dr. Yue Li นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Cornell ได้ส่งข่าวมาจากมหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน ว่ามหาวิทยาลัยชิงหวา (清华大学 หรือ Tsinghua U... (เพิ่มเติม)

การนำเสนอรายงานขั้นกลางโครงการสำรวจสถานะ SDGs ในประเทศไทยฯ

ภาพบรรยากาศงานในช่วงเช้า วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมแมนดาริน โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร ... (เพิ่มเติม)

การประชุมเสนอรายงานขั้นกลาง “โครงการสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย” 12 เป้าหมาย

ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) จะมีการจัดการประชุมเสนอรายงา... (เพิ่มเติม)