แปล ​Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (1)

“เปลี่ยนแปลงโลกของเรา: วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030”

อารัมภบท

วาระการพัฒนานี้เป็นแผนของการปฏิบัติเพื่อเพื่อนมนุษย์ (people) โลก (planet) และความมั่งคั่ง (prosperity) มันยังมุ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับสันติภาพสากลภายใต้เสรีภาพที่กว้างขึ้น พวกเรายอมรับร่วมกันว่าการกำจัดความยากจนในทุกรูปแบบและทุกมิติ รวมถึงความยากจนแร้นแค้น (extreme poverty) เป็นความท้าทายระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเทศทุกประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจะนำแผนนี้ไปปฏิบัติโดยการร่วมมือกันทำงานแบบหุ้นส่วน พวกเราตัดสินใจร่วมกันที่จะทำให้มนุษยชาติเป็นอิสระจากความโหดร้ายของความยากจนและความต้องการพร้อมทั้งรักษาและทำโลกของเราให้มั่นคง เรามุ่งมั่นที่จะเลือกดำเนินการอย่างบ้าบิ่นและมุ่งการเปลี่ยนแปลงซึ่งการดำเนินการลักษณะนี้มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะทำให้โลกของเราเปลี่ยนทางเดินไปสู่ทางที่ยั่งยืนและตั้งรับปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้ (resilient) เพราะว่าพวกเราได้ลงเรือลำเดียวกันในการเดินทางครั้งนี้ เราขอปฏิญาณว่าจะไม่มีใครถูกถูกทิ้งเบื้องหลัง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อและเป้าประสงค์ 169 ข้อที่เราได้ประกาศในวันนี้ได้แสดงให้เห็นถึงขนาดและระดับความทะเยอทะยานของวาระการพัฒนาชุดใหม่ชุดนี้ วาระเหล่านี้มุ่งที่จะสานต่องานจากวาระการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) และบรรลุเป้าหมายที่ยังทำไม่สำเร็จ วาระเหล่านี้ยังมุ่งที่จะทำให้สิทธิมนุษยชนสำหรับทุกคนเกิดขึ้นจริง และทำให้ความเท่าเทียมทางเพศสภาพและการเสริมพลังผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จให้ได้ วาระเหล่านี้ได้บูรณาการมิติทั้ง 3 มิติของความยั่งยืน คือ มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เข้าไปอย่างสมดุลและแยกกันไม่ได้

เป้าหมายและเป้าประสงค์ต่าง ๆ จะกระตุ้นการดำเนินการในอีก 15 ปีข้างหน้าในประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งต่อมนุษยชาติและโลก:

People

เรามุ่งมั่นที่จะกำจัดความยากจนและความหิวโหยในทุกรูปแบบและทุกมิติ และทำให้มั่นใจว่ามนุษย์ทุกคนจะสามารถเติมเต็มศักยภาพอย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมกัน ในสภาพแวดล้อมที่ดี

Planet

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องโลกจากความเสื่อมโทรม รวมไปถึงผ่านการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และดำเนินการอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้โลกยังคงสามารถสนับสนุนความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบันและอนาคตได้

Peace

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่สันติ ยุติธรรม และครอบคลุมสำหรับทุกคน สังคมที่เป็นอิสระจากความกลัวและความรุนแรง การพัฒนาที่ยั่งยืนไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากสันติภาพ และสันติภาพก็เกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน

Partnership

เรามุ่งมั่นที่จะระดมสรรพกำลังและวิธีการบรรลุเป้าหมายที่จำเป็นต่อการดำเนินการวาระการพัฒนานี้ผ่านการรื้อฟื้นความเป็นหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของการสร้างความสามัคคีของโลกให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ให้ความสำคัญกับความต้องการของกลุ่มคนที่จนที่สุดและเปราะบางที่สุดก่อน ด้วยการมีส่วนร่วมของประเทศทุกประเทศ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และผู้คนทุกคน

ความเชื่อมโยงกันและบูรณาการของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการทำให้มั่นใจว่าอุดมการณ์ของวาระการพัฒนาชุดใหม่นี้จะเกิดขึ้นจริงได้ ถ้าเราทำให้ความทะเยอทะยานของเราเป็นจริงได้ในทุก ๆ ประเด็นของวาระการพัฒนานี้ ชีวิตทุกชีวิตจะดีขึ้นอย่างยิ่งและโลกของเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

(โปรดติดตามตอนต่อไป…)

แปล ​Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (2)

แปล Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (3)

*การแปลเอกสาร Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development ฉบับนี้ แปลโดยทีมงาน SDG Move หาใช่การแปลอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการต่างประเทศไม่  ** การแปลแบ่งเป็นตอน ๆ ตามหัวข้อในเอกสารตามลิงค์นี้ https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

Last Updated on พฤษภาคม 20, 2017

3 thoughts on “แปล ​Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (1)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *